Search Results

1 - 10 of 50 items :

  • "innovation" x
  • Key Competences in Scholarly Research x
Clear All
Strategic Aspects of Innovation Management

Bibliography 1. Abraham, J.I. i Knight, D.J. (2001). Strategic innovation: leveraging creative action for more profitable growth . Strategy & Leadership, Vol. 29, Iss. 1. 2. Anderson, J. i Markides, C. (2006). Strategic Innovation AT the Base of the Economic Pyramid . August, www.jamieandersonline.com (dostęp z dnia 11.07.2017 r.). 3. Baruk, J. (2011a). Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami. Marketing i Rynek , 10. 4. Baruk, J. (2011b). Wiedza w procesach tworzenia innowacji. Organizacja i Kierowanie , 4

Open access
Innovation Activity Management in Scientific and Research and Development Organizations

References 1. Andreeva, T., Kianto, A., (2011). Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: a moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management , No. 6. 2. Baruk, J. ( 2009). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. 3. Baruk, J. (2015). Procesowe aspekty integracji funkcji marketingowej, innowacyjnej i produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym. In: M. Gębarowski, A. Gierczak, B. Zatwarnicka- Madura (red.). Wielowymiarowość współczesnego

Open access
Selected aspects of the innovation policy of enterprises operating in the member states of the European Union

References 1. Andreeva, T. i Kianto A. (2011). Knowledge processes, knowledge - intensity and innovation: a moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management, 15 (6). 2. Baruk, J. (1997). Nauka i technika w rozwoju gospodarczym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 3. Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła i T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl. 4

Open access
The Role of Knowledge in the Processes of Creating and Implementing Innovations

.F. (2012). Knowledge management and its critical factors in social economy organizations. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 2. 8. Clarke, Th. (2001). The knowledge economy. Education + Training, No. 4/5. 9. Corte, V.D., Zamparelli, G., Micera, R. (2013). Innovation in tradition-based firm: dynamic knowledge for international competitiveness. European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 4. 10. Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna

Open access
Knowledge and Innovations as Factors of Organizational Development — an Integrated Approach

Bibliography 1. Barbaroux, P. (2012). Identifying collaborative innovation capabilities within knowledge--intensive environments. Insights from the ARPANET project. European Journal of Innovation Management , 15 (2). 2. Baruk, J. (2018). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , 46 (1). 3. Baruk, J. (2016). Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych. Marketing i Rynek , (5). 4. Baruk, J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w

Open access
Dependent Market Economies and Hierarchical Market Economies and their National Innovation Systems: The Case of Poland and Mexico

Bibliography 1. Aoki, M. (1994). The Contingent Governance of Teams: An Analysis of Institutional Complementarity. International Economic Review , vol. 35, p. 657–676. 2. Barcikowska, R. (2017). Innovation in Social-Economic Development in Poland. Research Institutes as Entities and Contractors of Innovative Activities in Poland. Marketing of Scientific and Research Organizations . Vol. 25 (3), p. 103–116. 3. Borges-Quinones, M. and Saucedo-Acosta, E.J. (2018). El engranaje institucional como elemento del enfoque sistemático de la innovación

Open access
The impact of leadership styles on innovation management

.A. (2004) The routinization of innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science. Journal of Organizational Behavior , 25, 147–173. 5. Avolio, B.J., Waldman, D.A., & Yammarino, F.J. (1993) Leading in the 1990s: The four i's of transformational leadership. Journal of European Industrial Training , 15, 9–16. 6. Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009) Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision , 47, 1323–1339. 7. Barry, D. (1991) Managing the Bossless Team: lessons in distributed

Open access
Financial aspects of research and development policy in the European Union

Bibliography 1. Barbieri, J. C., Alvares, A. C. T. (2016). Sixth generation innovation model: description of a success model. Innovation & Management Review , Vol. 13, No. 2, (116). 2. Baruk, J. (2009). Zarządzanie wiedzą i innowacjami . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. 3. Baruk, J. (2018). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , No. 1, (88). 4. Baruk, J. (2016). Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw. Marketing

Open access
Innovative enterprises operating in the Member States of the European Union

References 1 A. Buczkowska defines a business goal as a desired state of affairs which the organisation is trying to achieve. Buczkowska, A. (2012). Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , No. 45, 8. 2 The expedency of actions leading to the creation of innovations and their effectiveness is highlighted by Schippers, M.C., West, M.A., Dawson, J.F. (2012). Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. Journal of Management , Vol. XX, No. X, 3. 3 Innobarometer 2016 — EU

Open access
Innovation in Social-Economic Development in Poland. Research Institutes as Entities and Contractors of Innovative Activities in Poland

Abstract

The aim of the article is to present the development of innovative in Poland in the term of the membership in European Union. The author will refer to the place and role of R & D activities in Poland. The article consists short theoretical part concerning selected theories of innovation in the economy. In the main part of the article will be presented research institutes in the context of their relevance in improving the innovation in Poland, taking into account the changes proposed by the government administration.

Open access