Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "indicator diagram" x
  • Engineering, other x
Clear All

nr 3, Gdynia 1991. [5] Polanowski S.: Studium metod analizy wykresów indykatorowych w aspekcie diagnostyki silników okrętowych. Zeszyty naukowe AMW nr 109A, Gdynia 2007. [6] Pawletko R., Polanowski S.: Acquisition of diagnostic information from the indicator diagrams of marine engines using the electronic indicators. Journal of KONES, Vol. 18, No.3, Warsaw 2011.