Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "existentialism" x
Clear All
The Concept of Metaphor in the Language of Polish Art Critics in the Second Half of the Nineteen-Fifties

Pojęcie metafory w języku polskiej krytyki artystycznej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Open access