Search Results

1 - 10 of 89 items :

Clear All
Financial Crime in Socialist Poland and Its Causes in the Light of Polish Central Statistical Office (GUS) Statistics

BIBLIOGRAPHY: PRINTED RESOURCES Journal of Laws, 1932, no. 50, item 571 – The criminal code: presidential regulation of July 11, 1932. Journal of Laws, 1952 no. 33, item 232 – The Constitution of the Polish People’s Republic of July 22, 1952. Journal of Laws, 1969, no. 13, item 94 – The criminal code: the Act of April 19, 1969. LITERATURE Bednarski M. (1992), Drugi obieg gospodarczy. Przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych [The parallel economy. Causes, mechanisms and results in Poland in the 1980s

Open access
Financial Crime Among Polish Workers in the Years 1945-1956

Commission for Fighting with Fraud and Economic Abuse, sign. 17, The letter from a Milęcin work camp doctor to the Prison Management Department of the Ministry of Public Security (February 5, 1949), f. 66. AAN – National Committee of Economic Planning, sign. 683, Employment in the national economy excluding agriculture in the years 1946-1954, f. 69. AAN – National Committee of Economic Planning, sign. 330, The estimate of the margin of work efficiency increase in large and medium industry (1953), ff 17-27. AAN – Ministry of Justice, sign. 2713, The report

Open access
Debate Over the Economic Role of the State in Poland in the Works of the Representatives of the Kraków School, the Leviathan Organization and the First Economic Brigade in the Years 1919–1939

References Bernadzikiewicz T. (1937 b), Mała reforma etatyzmu, [Small reform of statism], Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warsaw. Bernadzikiewicz T. (1937a), Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce [Commercialization of state-owned companies in Poland], “Przegląd Gospodarczy” [Economic review], issue 8, p. 268-276. Brodnicki K. (Sokołowski K.) (1931), Państwo jako przedsiębiorca [The state as an entrepreneur], “Gospodarka Narodowa” [National Economy], issue 7, p. 99

Open access
East Central Europe in the First Globalization (1850-1914)

White Population of the United States, 1790-1920 [in:] Haines, Michael R., Steckel, Richard H. (Eds.), A Population History of North America , Cambridge, pp. 305-370. Hatton, Tim; Williamson, Jeffrey G. (2005), Global Migration and the World Economy. Two Centuries of Policy and Performance , Cambridge-London Jezierski, Andrzej (1994), Economic History of Poland in Numbers , Warsaw. Jezierski, Andrzej, Leszczyńska, Cecylia (1997), Historia Gospodarcza Polski , Warszawa. Jezierski, Andrzej, Leszczyńska, Cecylia (2001), Eastern Markets in

Open access
To Regulate or to Liberate? Business Development and the Dilemmas of the Authorities Regarding the Shape of Economic Policy in the Years 1989–1995

up for lost time?] [in:] Białecki K., Jankowiak S., Reczek R., (eds.) Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku i ich konsekwencje [A step towards freedom. June 1989 election and its repercussions], Poznań, p. 263-288 Kowalewski E., (2002), Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001 [Reform of the Polish economic insurance law in the years 1990-2001] [in:] Sangowski T. (ed.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in a market economy], vol. IV, Bydgoszcz-Poznań, p. 9-30 Letkiewicz A., (2003

Open access
Economic Policy Towards Domestic Stock Exchanges

makroekonomii [Basics of macroeconomics], red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Kachniewski M., Waszkiewicz A. (2012), Finanse międzynarodowe [International finance], Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa. Kalpaka P. (2007), Giełdy w gospodarce [Stock exchanges in the economy], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Kohler P. (1999), Kleine Börse mit großen Plänen [Small stock market with big plans], Handelsblatt, 7th April. Korycki Ł (2005), Makler przegrywa z komputerem

Open access
Consumer Policy in Poland in the Period of Transformation

, Bydgoszcz. Ringstedt N. (1990), OECD and Consumer Policy, “Journal of Consumer Policy” no. 4, p. 467-475. Rosati D. (1998), Polska droga do rynku [Polish journey towards the market], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw. Światowy G. (1998), Ochrona konsumenta w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unia Europejską [Consumer protection in the process of marketing the Polish economy and its integration with the European Union], [in:] Gutkowska K., Ozimek I. (ed.), “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja

Open access
Financial Crime in the Operational Work of the State Security Service Until 1956 – Lower Silesian Perspective

national economy in Lower Silesia in the last 30 years”, Wrocław 1974, ff 13-14. AIPN Wrocław, sign. 053/422, Materials from national briefings for the years 1949, 1951 and 1952, f. 123. AIPN Wrocław, sign. 01337/7, The guidelines of Department 3 of the Ministry of Public Security for 1949–1954, f. 1. AIPN Wrocław, sign. 247/7, Vol. 1, Report on the work of the investigative department of WUBP in Wrocław for February 1949, Wrocław, March 7 1949, ff 24-25. AIPN Wrocław, sign. 032/182, Operational file for Sułkowice sugar factory and Silesia

Open access
Informational Support of Civilian Intelligence for Heavy Industry (Including Machine Industry) and the Energy Sector in the Polish People’s Republic in the Years 1970–1990

. Iwanek K., Burakowski A. (2013), Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 [India. From colony to superpower, 1857–2013], Warszawa. Janowski L. J. (2011), Bliżej Centrum czy na Peryferiach. Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wiek [Center or periphery. Polish economic contacts with abroad in the 20 th century], Warszawa. Kaliński J. (2012), Gospodarka w PRL [The Economy in the PPR], Warszawa. Katorin J. K., Kurienkow J. W., Łysow A. W. (2002), Bolszaja encykłopiedija promyszlennogo szpionaża , Moskwa. Krasnowolska A. (2010

Open access
American Investment Banking in the Context of Great Economic Crises

Abstract

The bankruptcy of Lehman Brothers had a strong impact on the whole financial system and started the worst recession since the Great Depression. However, it was not the first crisis in the history of the USA. The purpose of this article is to present the history of investment banking during the main crises in the US history and their impact on the American economy. The article presents the following: a definition of investment banking, theoretical aspects of crises, changes in banking system regulations, and the history of the most important American investment banks, including the infamous Lehman Brothers.

Open access