Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • Geology and Mineralogy x
Clear All
Construction of a numerical groundwater flow model in areas of intense mine drainage, as exemplified by the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area in southwest Poland

, E., Czop, M. & Pietrucin, D., 2017. Requirements for numerical hydrogeological model implementation for predicting the environmental impact of the mine closure based on the example of the Zn/Pb mines in the Olkusz area. [In:] Wolkersdorfer, Ch., Sartz, L., Sillanpää, M. & Häkkinen, A. (Eds): 13th International Mine Water Association Congress – Mine Water & Circular Economy . Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 703–710. Motyka, J., 1975. Studia nad własnościami hydrogeologicznymi skał triasowych w rejonie olkuskich kopalń rud [ Studies on

Open access
Younger Dryas Cladocera assemblages from two valley mires in central Poland and their potential significance for climate reconstructions

, Palaeoclimatology, Palaeoecology 259, 51–76. Kittel, P., Muzolf, B., Budek, A., Cywa, K., Forysiak, J., Mueller-Bieniek, A., Obremska, M., Pawłowski, D., Stachowicz-Rybka, R., Tomczyńska, Z. & Wacnik A., 2010. Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru [The natural environment, economy and settlement in the light of studies in the basin of the middle part of Ner River].[ In:] M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska & P. Szwarczewski (Eds): Środowisko i Kultura, Środowisko przyrodnicze, gospodarka

Open access
Spatial variability of selected physicochemical parameters within peat deposits in small valley mire: a geostatistical approach

Period of Farming and Breeding Economy. Studies from Poland’s Area]. Katowice, 171-183 (in Polish with English summary) Pelisiak, A. & Kamiński, J., 2004. Geneza i wiek osadów w dolinie Grabi na stanowisku Ldzań w świetle osadnictwa pradziejowego środowiskowe [Origin and chronology of the sediments in the site at the Ldzań in the Grabia valley in a light of prehistoric settlement]. [In:] D. Abłamowicz & Z. Śnieszko (Eds): Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski [Geographical Environment Changes in

Open access