Search Results

1 - 1 of 1 items :

Clear All
The Building and Renovation History of Vilnius and Kaunas Churches: Dendrochronological Dating and Historical Sources

References Barokas Lietuvoje, ed. Arūnas Sverdioloas. Vilnius: Baltos lankos, 1996. Bauch, J., and Dieter Eckstein, “Wood biological investigations on panels of Rembrandt paintings.” Wood Science and Technology 15 (1981): 251-263. Bitvinskas, Teodoras, and Jonas Karpavičius, “Aušros Vartų paveikslo pirminio dendrochronologinio datavimo rezultatai.“ In Acta Academiae Artium Vilnensis, Vol. 10: Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 59

Open access