Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Process Engineering and Industrial Engineering x
  • Tools and Methods x
  • Production Technology x
  • Business Management, other x
Clear All

-Kordas R. (2001). Terminy i definicje wybranych właściwości fizycznych ładunków istotnych w składowaniu, przeładunku i przewozie. ZN WSM. No 61. Szczecin. Leśmian-Kordas R., Abramowska E., Jóźwiak Z. (2001). Ładunkoznawstwo ogólne. Ćwiczenia. ZN WSM. Szczecin. Murry A.C., Lewis R.D., Amos H.E. (1997). The effect of microbial phytase in a pearl millet-soybean meal diet on apparent digestibility and retention of nutrients, serum mineral concentration, and bone mineral density of nursery pigs. Journal of Animal Scienc. Vol. 75. pp. 1284–129. Łapko A., Prusiel J.A. (2001

.G., Garcia P., Medel P. (1996). The use fullfat soybeans in diets for poultry. Second International Fullfat Soya Conference. Processing, Quality Control, Utilization. American Soybean Association and United Soybean Board. August 21-24. Budapest. Matyka S. (2000). Utlenianie tłuszczów – przeciwutleniacze. Pasze Przemysłowe. No. 4-5. Mińkowski K., Grześkiewicz S., Jerzewska M. (2011). An assessment of nutritional value of plant oils with a large content of linoleic acids based on the composition of fatty acids, tocopherols and sterols. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 75