Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "degraded areas" x
  • Mechanical Engineering x
Clear All

. (2013). Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo Grygorczuk-Petersons, E.H., Wiater, J. (2014). Sezonowa zmienność wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranym osiedlu Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 40, 82-91. Hryb, W. (2011). Utilization of selected fractions from biodegradable municipal waste for reclamation of degraded areas. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Vol. 13, Issue 4, ISSN 1733-4381. Hryb, W. (2013). Modernization of waste management plants exemplified by installation in Gorzów Wielkopolski. Archives of Waste Management and