Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "conservation" x
  • Practical Theology x
Clear All
The Development of Resources of Students in Adolescence as a Key Issue in Contemporary Education

Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review , 50 (3), 337-421. Hobfoll, S. E. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. Review of General Psychology , 6 (4), 307-324. Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu . Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gulla, B., & Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna: cele naukowobadawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z psychologii w KUL , 14 , 133-152. Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a

Open access