Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "conservation" x
  • Local Government and Administration x
  • Political Economics x
Clear All
Tourist Attractiveness of Protected Areas in the Podlaskie Province in the Opinion of its Residents

w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11, 4 (23), 187-192. 7. Jalinik, M. (2016). Zarządzanie Turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1 (17), 227-238. 8. Kasprzak, K. (2005). Turystyka na obszarach chronionych, Problemy Ekologii , 9 (3), 143-145. 9. Křenová, Z., Kindlmann, P. (2015). Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation, 186

Open access