Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "beer mash" x
  • Industrial Chemistry, other x
Clear All

. Liszewski M., Błażewicz J., Kozłowska K., Zembold-Guła A. & Szwed Ł. 2011. Wpływ nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica , 28(1), 40-49. 22. Michałowska D. 2017. Zawartość różnych form azotu w słodach niskobiałkowych a ich wartość technologiczna. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, 72(1), 52-65. 23. Natoniewski M., Rydzak L., Wyciszkiewicz A. & Guz T. 2018. The effect of the Malt grinding degree on the pH value and extract content in Beer mash. Agricultural Engineering , 22(4); 43-49. DOI:10