Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "beer mash" x
  • Industrial Chemistry x
Clear All

. Liszewski M., Błażewicz J., Kozłowska K., Zembold-Guła A. & Szwed Ł. 2011. Wpływ nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica , 28(1), 40-49. 22. Michałowska D. 2017. Zawartość różnych form azotu w słodach niskobiałkowych a ich wartość technologiczna. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, 72(1), 52-65. 23. Natoniewski M., Rydzak L., Wyciszkiewicz A. & Guz T. 2018. The effect of the Malt grinding degree on the pH value and extract content in Beer mash. Agricultural Engineering , 22(4); 43-49. DOI:10

-345. DOI: 10.1002/j.2050-0416.1986.tb04420.x. 9. Taylor, J. & Boyd, H. (1986). Fre e alfa-amino nitrogen production in sorghum beer mashing, J. Sci. Food Agric. 37, 1109-1117. 10. Błażewicz, J., Zembold-Guła, A. & Szwed, Ł. (2009). Worts production with addition of milled corn products; Food Technology Operations - New Vistas; Wydawnictwo UP we Wrocławiu Ed. By Kopeć W., Korzeniowska M., 160-168. 11. Glatthar, J., Heinisch, J. & Senn, T. (200 3). The use of unmalted triticale in brewing and it’s effect on wort and beer quality; J. Am. Soc. Brew. Chem., 61, 182-190. DOI