Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "argumentation" x
  • Neonatology x
Clear All
Can Inflammatory Markers Diagnosed Upon Ultrasound Examination During Pregnancy Regress After Administration of Vaginal Treatment? – A Pilot Study

wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trojdzielnej terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 2002, 36: 187-194 20. Bailao LA, Osborne NG, Rizzi MC, Bonilla-Musoles F, Duarte G, Bailao TC.: Ultrasound markers of fetal infection part 1: viral infections. Ultrasound 2005, 4: 295-308 21. Cordier A, Nedellec S, Benachi A, Frydman R, Picone O.: Arguments for an infectious cause of IUGR. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2011, 40: 109-115 22

Open access