Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "Strigiformes" x
  • Plant Science x
Clear All

University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 86: 114–124. Gryz J., Krauze-Gryz D., Goszczyński J. 2006. Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicy Rogowa (środkowa Polska). Notatki Ornitologiczne 47: 43–57. Gryz J., Krauze-Gryz D., Goszczyński J. 2013. Występowanie sów Strigiformes na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie (środkowa Polska). Sylwan 157: 695–702. Guzik G. 1983. Skład gatunkowy, struktura przestrzenna i zagęszczenie ptaków na terenie Arboretum SGGW-AR w Rogowie. Praca magisterska

i dostępności gryzoni leśnych na skład pokarmu puszczyka Strix aluco w wa runkach mozaiki polno-leśnej środkowej Polski. Sylwan 160: 57-63. Gryz J., Krauze D. Goszczyński J. 2006. Liczebność ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax w okolicach Rogowa (środkowa Polska). Notatki Ornitologiczne 47: 43-57. Gryz J., Krauze-Gryz D., Goszczyński J. 2013.Występowanie sów Strigiformes na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie (środkowa Polska). Sylwan 157: 695-702. Guzik G. 1983. Skład gatunkowy, struktura przestrzenna i zagęszczenie ptaków na

., Ma r t ini K., Mar t ini M. 2002. Sowy Strigiformes miasta Wroclawia. Ptaki Slaska, 14: 119-142.

-70. Rachel M., Grzesiak W., Martini K. & Martini M. (2002): Sowy Strigiformes miasta Wrocławia. - Ptaki Śląska 14: 121-141. Tomiałojć L. (1980): Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych. - Not. Orn. 21: 33-54. Tomiałojć L. & Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Pro Natura, Wrocław.