Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Stereotyp" x
  • Political Science, other x
Clear All

(3): 301–324. Fuszara, Małgorzata (2010): Kobiety w polityce w okresie transformacji w Polsce, in Sochańska--Frąckowiak, Monika – Królikowska, Sabina, eds., Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009: podsumowania, interpretacje, prognozy, 19–41, Toruń: Adam Marszałek. Gawor, Agnieszka (2006): Stereotyp kobiety polityka a wybrane zmienne demograficzne i psychologiczne, in Bronowicka, Anna, ed., Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, 155–171, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Głowacki, Antoni (2017): Czy młodzi Polacy są prawicowi