Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Stereotyp" x
  • Philosophy of Language x
Clear All

, J., 1997. Konstanti. Slovar russkoy kulturi [Constants. The dictionary of Russian culture]. Moskwa: Shkola Yaziki russkoy kulturi. STEPANOVA, L. I., 2002. Universaľnoe I individuaľnoe vo frazeologičeskoj kartine mira [The universal and the individual in the phraseological image of the world]. Rossica Olomoucensia XL, no. 2, pp.361-370. TELIJA, W., 2005. Frazeologizmy - idiomy jako stereotyp kultury [Phrasemes - idioms as a stereotype of culture]. In: J. Adamowskiego, ed. Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretaace tekstów religijnych