Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "Stereotyp" x
  • Business and Economics x
Clear All

References 1. Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp . Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2. Bem, S. (1982). Gender Schema Theory and Self-Schema Theory Compared: A Comment on Markus, Crane, Bernstein, and Siladi’s „Self-Schemas and Gender”. Journal o f Personality and Social Psychology , 43(6), 1192-1194. 3. Bem, S. (2000). Męskość–kobiecość. O różnicach wynikających z płci . Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 4. Best, D., Williams, J. (2002). Perspektywa międzykulturowa. In: B. Wojciszke (ed

tylko stereotyp, downloaded from http://www.pulshr.pl/rekrutacja/kobiety-nie-poradza-sobie-w-branzy-it-to-tylko-stereotyp,19105.html Pringle, J. and Gold, U. (1990) Women in Management: Strategies for Survival or Success?, Women in Management Review, Vol. 5 Iss. 4 Reuters (2013) France set quota for women on big companies’ boards, reuters.com, Paris, Thu Jan 13, 2011, 3:44pm EST, accessed from http://www.reuters.com/article/2011/01/13/usfrance-equality-idUSTRE70C5ZA20110113 Sanal, M. (2008), Factors preventing women’s advancement in management in Turkey, Education

-Finns as bi-cultural experts. International Journal of Intercultural Relations , 36 , 271-278. Łukaszewski, W., & Weigl, B. (2001). Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej? [The stereotype of stereotype or private conception of human nature?] In M. Kofta, & A. Jasińska-Kania (Eds.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe [ Stereotypes and prejudices: the psychological and cultural factors ]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Macrae, C. N., Stangor, Ch., & Hewstone, M. (1991). Stereotypy i uprzedzenia