Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Sharing Economy" x
  • Key Competences in Scholarly Research x
  • Business Development, Change Management, Cooperation x
Clear All

. JEST. MOBI 2018. 14. PWC. 2018. Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu . 15. Zalega 2016. Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współ-czesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy , nr 46(2/2016). 16. Curtis, S. K.; Lehner, M., 2019. Defining the Sharing Economy for Sustainability. Sustainability , 11, 567. 17. Zgiep Ł., 2014. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna , nr 4(47), s. 193–205. 18. Sobiecki G. 2016. Sharing economy — dylematy pojęciowe [In:] red. Poniatowska