Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Clinical Medicine x
Clear All
Role of Microbiome in Rheumatic Diseases

the circulation and migrate to the target organs or tissues and cause focal inflammation, which result in various rheumatic manifestations [ 4 , 5 ]. Third, the overgrown gut microbes can produce excess metabolites that can trigger rheumatic-related comorbidities [ 1 ]. For example, short-chain fatty acids (SCFA) such as acetate, butyrate, and propionate, can increase adiposity via G- protein-coupled signaling pathways (GPR41, GPR43) [ 1 ]. Increasing adiposity or obesity is a well-established associating factor for rheumatoid arthritis (RA) and psoriatic

Open access
Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych

. Prebiotyki to nietrawione składniki żywności, które korzystnie wpływają na organizm człowieka poprzez wybiórcze stymulowanie wzrostu bądź aktywności bakterii bytujących w jelicie grubym. Zalicza się do nich nietrawione węglowodany wykorzystywane do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych ( short-chain fatty acids – SCFA), będących głównym źródłem energii dla kolonocytów [ 38 ]. Produkcja SCFA korzystnie wpływa na utrzymanie bariery jelitowej, jednak zbyt duża jego akumulacja może przyczynić się do wystąpienia martwiczego zapalenia jelit. Do grupy SCFA zaliczany

Open access