Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Human Biology x
Clear All
Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych

. Prebiotyki to nietrawione składniki żywności, które korzystnie wpływają na organizm człowieka poprzez wybiórcze stymulowanie wzrostu bądź aktywności bakterii bytujących w jelicie grubym. Zalicza się do nich nietrawione węglowodany wykorzystywane do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych ( short-chain fatty acids – SCFA), będących głównym źródłem energii dla kolonocytów [ 38 ]. Produkcja SCFA korzystnie wpływa na utrzymanie bariery jelitowej, jednak zbyt duża jego akumulacja może przyczynić się do wystąpienia martwiczego zapalenia jelit. Do grupy SCFA zaliczany

Open access