Search Results

1 - 10 of 13 items :

  • Biomaterials and Natural Materials x
Clear All
Microstructural Characterisation of Archeologic Finds Discovered at the Ironworks in Mădăraș

References [1] Guran M.: Fierul . Editura Tehnică, Bucureşti, 1978. [2] Szakács A.: The siderit of the neogene volcanism-related ironores in the East Carpathians (Romania) . Mineralogy and chemical features. Romanian Journal of Mineralogy, 75/1. (1992). [3] Latinák Gy.: A vajdahunyadi m. kir. vasgyár és tartozékai I–IV. Bányászati és Kohászati Lapok, 39/2. (1906) 2–48, 73–99, 137–172, 203–242. [4] Jakab Gy.: Székelyföld érctelepei . Tanulmányok Erdély földtanából. Földtani közlöny, 135/3. (2005) 459–478. [5] Pataki J.: A csíki

Open access
Investigation of Laser Welding Technology of Diamond Drilling Segments

energiasűrűségű eljárások hegeszthetőségi szempontjai . In: Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka XVII., Cluj-Napoca, Romania, Műszaki Tudományos Füzetek, 2012. 13–18. https://eda.eme.ro/handle/10598/15489

Open access
Analysis of Recrystallization Peak Occuring During DSC Measurement

References [1] Fejes G. R., Gonda V.: Könyöksajtolt réz próbatestek DSC vizsgálata. In: A XXII. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka előadásai. Proceedings of the 22 th international scientific conference of youngth engineers, Cluj-Napoca, Romania, Műszaki Tudományos Közlemények 7. 2017. 151–154. https://eda.eme.ro/handle/10598/29768 [2] Fejes G. R.: Könyöksajtolt réz próbatestek DSC vizsgálata. In: XLV. Tudományos Diákköri Konferencia, Óbuda University, Budapest, 2017. [3] Benchabane G., Boumerzoug Z., Thibon I., Gloriant T

Open access
Thermographic Inspection in the Electric Industry

References [1] Haraszti F. : The bases of corrosion’s investigation. In: Proceedings of the 21 th international scientific conference of youngth engineers, Cluj-Napoca, Romania, Műszaki Tudományos Közlemények 5. (2016) 185–188. https://eda.eme.ro/handle/10598/29058 [2] Haraszti F.: Corrosion investigation of steel samples . In: Proceedings of the 21 th international scientific conference of youngth engineers, Cluj-Napoca, Romania, Műszaki Tudományos Közlemények 5. (2016) 189–192. https://eda.eme.ro/handle/10598/29057 [3] Kovács-C. T

Open access
Surface Roughness Effect in the Case of Welded Stainless Steel Corrosion Resistance

, Kolozsvár/Cluj, 2010. http://hdl.handle.net/10598/15438 [4] Haraszti F., Kovács T.: Galvanic corrosion occurs heat experiments by thermographic camera. IOP Conference Series: Journal of Physics: Conf. Series 1045. (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1045/1/012016 [5] Haraszti F: Korrózió vizsgálatok alapjai . In: A XXI. Fiatal műszakiak tudományos ülésszak előadásai. Proceedings of the 21 th international scientific conference of youngth engineers. Műszaki Tudományos Közlemények 5., EME, Kolozsvár/Cluj, Románia, 2016. 189–192. http

Open access
Investigation of Imperfections Formed at the Ultrasonic Welding of Copper Sheets

References [1] Bagyinszky Gy., Bitay E.: Ultrahangos hegesztés alkalmazástechnikai jellemzői. In: A XXIII. Fiatal műszakiak tudományos ülésszak előadásai. Proceedings of the 23 th international scientific conference of youngth engineers, Kolozsvár/Cluj, Románia, Műszaki Tudományos Közlemények 7. (2018) 31–34. http://eda.eme.ro/handle/10598/30312 [2] Haikkinen S.: Fatigue of Metals, Copper Alloys , 2003. http://clic-meeting.web.cern.ch/clic-meeting/2003/06_26sh.pdf [3] University of Ljubljana: ESDEP oktatási segédlet. 2018. (accessed

Open access
Application of High Energy Absorbing Materials for Blast Protection

of Laminated and Sandwich Composites . In: Impact Engineering of Composite Structures. (ed.: Serge Abrate et al.). CISM 526., Springer, Vienna, 2011. 97–191. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0523-8_4 [6] Kovács T.: Épületvédelem nagy energia elnyelő képességű anyagokkal. In: A XXII. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka előadásai, Cluj-Napoca, Románia, Műszaki Tudományos Közlemények 7., Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 247–250. https://eda.eme.ro/handle/10598/29793 [7] Balázs Á., Nyikes Z., Kovács T.: Building Protection with Composite Materials

Open access
Comparative Study of Roman Iron Slags Discovered in the Roman Auxiliary Fort and Settlement of Călugăreni

References [1] Matei-Popescu F., Ţentea O.: The Eastern Frontier of Dacia. A Gazetteer of the Forts and Units . In: Orbis Romanus and Barbaricum. The Barbarians around the Province of Dacia and Their Relations with the Roman Empire. (Ed.: Bârcă V.). Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2016. 7–24. [2] Höpken C. et al.: Wachtürme am Dakischen Ostlimes zwischen Brâncoveneşti und Călugăreni (jud. Mureş/RO). Archäologisches Korrespondenzblatt 46. (2016) 241–254. [3] Pánczél Sz. P.: The Roman Fort from Călugăreni (Mureş County, Romania) . In

Open access
Examination of Layer Thicknesses of a Model Produced by Fused Filament Extrusion

., Verminski M-, D., Sachs E., M., Chiang Y-M., Schuh C. A., Hart A. J., Schroers J.: 3D printing metals like thermoplastics: fused filament fabrication of metallic glasses. Materials Today, 21/7. (2018) 697–702. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2018.07.001 [6] Dezső G., Százvai A., Kósa P.: Additív gyártással készített testek alakhelyességének vizsgálata . In: Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XVII., Kolozsvár, Románia, 2012. március 22–23., 99–102. https://eda.eme.ro/handle/10598/15520 [7] Ertay D. S., Yuen A., Altintas Y.: Synchronized material

Open access