Search Results

1 - 10 of 109 items :

  • Political Science, other x
Clear All
The Analysis of the Chosen Internal Condition and Prospects of Romania’s Energy Security

/bpstatistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf. Duduială, L. (2015). The Romanian energy strategy for 2014-2020. Târgu-Jiu: Annals of the Constantin Brâncuşi University, no. 5, 137-141. Embassy of Republic of Poland in Bucharest. (2016). Gospodarka rumuńska, available at: http://www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_rumunska/. Euracoal. (2016). Romania, available at: https://euracoal.eu/info/countryprofiles/romania. Gatej, A. et al. (2016). Romanian’s Energy Crossroads

Open access
Hungarian Minority Politics in Post-Socialist Romania: Interests, Strategies, and Discourses

Processes of Nationalization in Post-Soviet States. Ethnic and Racial Studies 34(11): 1785-1814. DAALDER, Hans. 1974. The Consociational Democracy Theme. World Politics 26(4): 604-621. DOMOKOS, Géza. 1991. Az irreális azonnaliság nem lehet kenyerünk. Válasz Eva Maria Barkinak. Romániai Magyar Szó, February 12. 1996. Esély I. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. GILBERG, Trond. 1990. Nationalism and Communism in Romania: the Rise and Fall of Ceausescu’s Personal Dictatorship. Boulder: Westview Press. KÁNTOR, Zoltán

Open access
Stability, Ambiguity and Change in the Discourses of NATO allies in the Black Sea region: The Cases of Romania, Bulgaria and Turkey

). Ministry of Foreign Affairs of Romania, 2017. Romania-NATO. [online] Available at: https://www.mae.ro/en/node/2066?page=2 (Accessed February 2017). Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2017. Turkey’s relations with NATO. [online] Available at: http://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa (Accessed March 2017). Mitrovici, E. and Diac, M., 2016. The Bulgarian Prime Minister opposes to the Black Sea flotilla. President Iohannis insists it is a good idea. România Liberă, 16 June [online]. Available at: http

Open access
Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective
– The Case of Hungarians in Transylvania –

References CSATA Zsombor–DEÁK Attila. 2010. Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében. Közgazdász Fórum 8: 31–50 HORVÁTH István. 2012. Románia: a kisebbségi nyelvi jogok és intézményes érvényesülésük. In: Eplényi, Kata–Kántor, Zoltán (eds), Térvesztés és határtalanítás: a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai . Budapest: Lucidus. IATCU, Tatiana. 2005. Teaching English Vocabulary to Bilinguals – Hungarian–Romanian (9–11 of Age) with the Help of Romanian. In: Cohen, James– McAlister, Kara T.– Rolstad, Kellie

Open access
Property Law in the New Romanian Civil Code

References BELEIU, Gh. 1992. The Right to Preemption Regulated by Law No 18/1991 of the Land Registry. Bucharest: Dreptul 12. 1994. Romanian Civil Law. Introduction in Romanian Civil Law, Subjects of Civil Law. Bucharest: Şansa. CHELARU, E. 1998. The Right to Preemption Regulated by Law No 54/1998. Bucharest: Dreptul 8. COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITY. 1991. Cause Georg Von Deetzen C. Hauptzollampt Oldenburg. 1989. Bulletin CJCE 18(1). DEAK, Fr. 1992. The Right to Preemption. Bucharest

Open access
Security Awareness in Romania – Security Culture and Social Responsibility Development Pillar

, pp. 93-102, Bucharest: “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House. National platform for emergency preparedness. (2019) , available at: https://fiipregatit.ro/ , accessed on 25 July 2019. Romania the Presidential Administration. (2015). Guide to the National Defense Strategy , available at: http://old.presidency.ro/static/Ghid%20SNApT_2015-2019_AP.pdf , accessed on 07 August 2019. Romania the Presidential Administration. (2015). National Defense Strategy 2015-2019: a Strong Romania within Europe and the World. Bucharest, available at

Open access
Methodological Issues in Monitoring the Hungarian Audiovisual Media in Romania

Bibliography BALÁZS Géza. 1998. Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón . Budapest: A–Z Kiadó. LŐRINCZE Lajos. 1973. Nyelvszokás és nyelvi norma. Magyar Nyelvőr 69: 266–275. MAKSAY Ágnes. 2012. Az erdélyi magyar média. In: APRÓ István (ed.), Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 . Kutatási jelentések. Médiatudományi Intézet, 11–37. PÉNTEK János. 2001. A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok . Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, Korunk Baráti Társaság. Raport privind implementarea în România a Cartei europene a

Open access
The Necessity of Planned Urban Development

pentru implementarea guvernanţei regionale. In: BAKK, Miklós–BENEDEK, József (eds), Politicile regionale in România . Iaşi: Editura Polirom. BENEDEK, József. 2006. Területfejlesztés és regionális fejlődés . Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. CHOAY, Francoise. 1965. L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie . Paris: Editions du Seuil. 1996 [1980]. La régle et la modéle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme . Paris: Editions du Seuil. CERDÁ, Ildefonso. 2013 [1867]. Az urbanizáció általános elmélete. Budapest

Open access
Moldovan Media Talk in the Aftermath of the 2015 Riga Eastern Partnership Summit

Dec 2015] Quinlan, P. D. (2015), ‘Moldova and the crisis in Ukraine,’ Paper presented at The 2015 International Conference Linking Past, Present, and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991), Bucharest, Romania, 17-19 June 2015. Socor, V. (2015), “Moldova’s New Government: Daunting Challenges Ahead,” Eurasia Daily Monitor, vol. 12, no. 42, 6 March. Retrieved from http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43628&no_cache=1#.Vp-juI9OKP8 [accessed 30 Mar 2015] Solonar

Open access
The Spatial Differences of Employment between the Settlements of Harghita County

References *** Medium-Term Economic Development Programme 2012–2020 for the Council of Harghita County (In Hungarian: Hargita megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012–2020). Source: http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2015/01/biztosjovo_Hot_326_29_10_2012.pdf . BUJDOSÓ, Zoltán–PÉNZES, János–DÁVID, Lóránt–MADARAS, Szilárd. 2016. The Spatial Pattern of KIBS and Their Relations with the Territorial Development in Romania. Amfiteatru Economic 18(41): 73–88. CARINI, Chiara–COSTA, Ericka–CARPITA, Maurizio

Open access