Search Results

1 - 10 of 66 items :

  • Music, general x
Clear All
Romania in The Last Hundred Years Historical and Musical Considerations What was done? What are we doing? What to do?

References Boia, L. (2015). Cum s-a românizat România [How did Romania become Romanian]. București: Humanitas. Boia, L. (2014). Primul război mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări [World War I. Controversies, paradoxes, reinterpretations]. București: Humanitas. Boia, L. (2012). România, țară de frontieră a Europei [Romania, a European Border Country]. București: Humanitas. Boia, L. (2016). Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe) [The Strange History of the Romanian Communism (and its

Open access
Romanian Music of Byzantine Tradition Between 1918 and 2018

References Barbu-Bucur, S. (1988). Doxologie [Doxology]. Mitropolia Olteniei , 3 , 137-144. Craiova: Mitropolia Olteniei. Barbu-Bucur, S. (1988). Polihronion [Polychronion]. Glasul Bisericii , 4 , 166-168. București: Arhiepiscopia Bucureștilor. Barbu-Bucur, S. (1989). Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone [Musical Culture of Byzantine Tradition Across the Romanian Territory in the 18th Century and at the Beginning of the 19th

Open access
Archdeacon Sebastian Barbu-Bucur PhD – Researcher of the Byzantine Musical Tradition across the Romanian Territory

References Barbu-Bucur, S. (1976). Manuscrise psaltice românești și bilingve în notație cucuzeliană [Romanian and bilignual psaltic manuscripts in Cucuzel’s notation]. Studii de muzicologie , XII , 175-229. București: Editura Muzicală. Barbu-Bucur, S. (1981). Filothei sin Agăi Jipei, Psaltichie rumănească [The Romanian Psalm Book]. vol. I. Catavasier . Sources of Romanian Music - Documenta et transcripta . vol. VII A. București: Editura Muzicală. Barbu-Bucur, S. (1984). Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumănească [The Romanian Psalm

Open access
Romanian National Anthems, Historical, Stylistic and Aesthetic Considerations

References Boia, L. (2012). Două secole de mitologie națională [Two Centuries of National Mythology]. București: Humanitas. Chelaru, C. (2017). Required Dichotomies in the Romanian (Music) History . Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. Chelaru, C. (2017). Cântecul-simbol, istorie și conținut. Despre imnurile naționale [The Song-Symbol, History and Content. About the National Anthems]. București: Editura Muzicală. Cionca, N. (1974). Ciprian Porumbescu . București: Editura Muzicală. Cosma, O. L. (1976). Hronicul muzicii

Open access
Lăsați-mă să cânt! [Let me sing!] – a Romanian operetta by Gherase Dendrino: links between the ethical, aesthetic and political content

References Cosma, O. L., (2010). Opera Română din Cluj [The Romanian Opera in Cluj], 1 (1919-1959). Țărmure, G. (Ed.). Bistrița: Editura Charmides. Cosma, O. L. (1962). Opera românească [Romanian Opera]. București: Editura Muzicală. Cosma, V. (1999, 2005). Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic [Musicians from Romania. A biobibliographical lexicon], 2 (C-E), VIII (P-S). București: Editura Muzicală. Sandu-Dediu, V. (2002). Muzica românească între 1944-2000 [Romanian music between 1944-2000]. București: Editura Muzicală

Open access
Values of neo-protestant choral works in Romania

]. Iaşi: Editura Artes. Caciora, T. (2011). Aranjamente corale [Choral arrangements]. Iaşi: Editura Artes. Eisikovitz, M. (1976). Introducere în polifonia vocală a secolului XX – prelucrarea corală a folclorului [Introduction to vocal polyphony of the 20th century – choral processing of folklore]. Bucureşti: Editura Muzicală. Filip, I. (2012). Elemente de limbaj muzical [Elements of musical language]. Arad: Vasile Goldiş Press. Geantă, C. (1999). O istorie subiectivă a muzicii în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România [A

Open access
Art and Meaning. Messiaen Influences on Romanian Composition Universes

Meridiane. Sandu-Dediu, V. (2002). Muzica românească între 1944-2000 [Romanian music between 1944-2000]. București: Editura Muzicală. Vieru, A. (1980). Cartea modurilor [The Book of Modes]. București: Editura Muzicală.

Open access
Ancient Greek Myths in Romanian Opera. Pascal Bentoiu’s Jertfirea Ifigeniei [The Sacrifice of Iphigenia]

References Bentoiu, P. (1968). Jertfirea Ifigeniei , operă radiofonică pentru voci, orgă și percuție [Iphigenia’s sacrifice, a radio opera for voices, organ and percusssion] (manuscript). Bentoiu, A. (2016). Timpul ce ni s-a dat [The Time that Was Given to Us], 2. București: Vitruviu. Beloiu, N. (1969). Opera radiofonică „Jertfirea Ifigeniei” de Pascal Bentoiu [Radio opera Iphigenia’s sacrifice by Pascal Bentoiu]. Muzica, 4 , 12-16. București: Editura Muzicală. Ciocârlie, A. (2013). Dramaturgii români și Antichitatea [The Romanian

Open access
Constantin Catrina – a life in the service of the Romanian music

References Catrina, C. (1994). Studii și documente de muzică românească , vol. II. București; Editura Muzicală. Catrina, C. (2001). Muzica de tradiție bizantină. Șcheii Brașovului [The music of Byzantine tradition. Șcheii Brașovului]. Brașov: Editura Arania. Catrina, C. (2003). Ipostaze ale muzicii de tradiție bizantină din România [Aspects of byzantine music]. București: Editura Muzicală. Catrina, C. (2005, Ed.). Sebastian Barbu-Bucur – 75 de ani . București: Editura SemnE. Catrina, C. (2009). Pr. Gh. N. Dumitrescu

Open access