Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Social History x
Clear All
The Polish People’s Republic State Apparatus and the Roma people in the Lubuskie Region

Bibliography Bartosz A., Romowie w Polsce. Kalendarium 1401-2012 , Tarnów 2012. Crowe D.M., A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia , New York 1996. Crowe D., Kolsti J., “e Gypsies of Eastern Europe , London and New York 1991. Chirot D., Social Change in Communist Romania , “Social Forces” 1978, No. 57(2), pp. 457-499. Dębicki E., Wczorajszy ogień. Ptak umarłych II , Gorzów Wielkopolski 2012. Dudra S., Nitschke B., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej , Kraków 2010. Fraser A

Open access
At the heart of Orthodoxy. Around the issues of PACP in the Białystok region

. Caravia P., Constantinescu V., Stanescu F., e Imprisoned Church: Romania 1944-1989 , Bucharest 1999. Charkiewicz A., Równi Apostołom Oświeciciele Słowian , “Wiadomości PAKP” 2013, No 6. Chomik P., Schizma bielska jako przykład problemów jurysdykcyjnych Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 , [in:] P. Chomik, Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa , Białystok 2015. Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle

Open access