Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • Business Management x
  • Biomaterials and Natural Materials x
Clear All
The Use of Cluster Analysis in Assessing the Sustainability of Organic Farms. Part I. Methodical Considerations

References Aceleanu, M.I. (2016). Sustainability and Competitiveness of Romanian Farms through Organic Agriculture. Sustainability 8(3), 245. Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroclaw. Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii , Cracow University of Economics. Kukuła, S., Krasowicz, S. (2007). Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej 1, 5-15. Luchs, M

Open access
Comparing Nozzles with Different Wear Rate and Working with the Same Application Rate of Different Plant Protection Products in Aspect of Plants Condition

strawberries and tomatoes. Pest management science , 66(2), 203-212. Ebert, T.A. and Downer, R.A. (2006). A different look at experiments on pesticide distribution. Crop Protection, 25(4), 299-309. Harasim, E., Wesołowski, M., Kwiatkowski, C.A. and Cierpiała, R., (2016). Effect of retardants and nitrogen fertilization on winter wheat canopy structure. Romanian Agricultural Research, 33, pp.195-203. Harms, C.L. and Oplinger, E.S., (1988). Plant growth regulators: their use in crop production. Purdue University, Cooperative Extension Service

Open access
Evaluation of Subsoil Compaction of Plastic Soils

INCO Copernicus Workshop on Subsoil Compaction, Busteni-Romania, June 14-18, 2001, 437-451. Jones, R. J. A., Spoor, G., Thomasson A. J. (2003). Vulnerability of subsoil in Europe to compaction: a preliminary analysis. Soil & Tillage Research, 73, 131-143. Komornicki, T., Zasoński, S. (1965). Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, T. XV, z. 2. PWN Warszawa, 315-330. Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J

Open access