Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "Process Performance" x
  • Public Finance and Fiscal Theory x
  • Economic Theory, Systems and Structures x
  • Macroecomics x
Clear All
Revision of Performance Measurement Tools and Methods

Management, 16(8). Ivanov, C. Avasilcai, S. (2014). Performance Measurement Models: an Analysis for Measuring Innovation Processes Performance. Social and Behavioral Sciences, 124. Kanji, K.G. (1998). Measurement of Business Excellence. Total Quality Management, 9(7). Kaplan, R.S. Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWAN. Kotłowska, M. Kowalak, R. (2016). Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we

Open access
The Role of Process Owners in Czech Organizations

management guide for managers and process professionals (Third ed.). Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann. Jeston, J., & Nelis, J. (n.d.). Business process management: Practical guidelines to successful implementations (Third ed.). New York: Routledge Kohlbacher, M., & Gruenwald, S. (2011). Process ownership, process performance measurement and firm performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 60(7), 709-720. Lehmann, C. (2012). Strategy and business process management: Techniques for

Open access