Search Results

1 - 10 of 190 items :

  • "Measurement" x
  • Chemical Engineering x
Clear All
Multiphase extraction of ephedrine from Pinellia ternata using bionic liquid-modified polymer

., Guo, C., Hou, S., Hua, Z., Lv, J., Zhang, Y. & Xu, J. (2018). Development and application of the diffusive gradients in thin fi lms technique for simultaneous measurement of methcathinone and ephedrine in surface river water. Sci. Total Environ. 618, 284–290. DOI: org/10.1016/j. scitotenv.2017.11.068. 22. Tian, S., Guo, Z., Zhang, X. & Wu, X. (2013). Synthesis of molecularly imprinted co-polymers for recognition of ephedrine. Anal. Methods 5, 5179–5187. DOI: 10.1039/C3AY41202D. 23. Dong, X., Wang, W., Ma, S., Sun, H., Li, Y. & Guo, J. (2005

Open access
Effect of extraction method on the antioxidative activity of ground elder (Aegopodium podagraria L.)

LITERATURE CITED 1. Benzie, I.F. & Choi, S.W. (2014). Antioxidants in food: content, measurement, significance, action, cautions, caveats, and research needs. Adv. Food Nutr. Res . 71, 1–53. DOI: 10.1016/B978-0-12-800270-4.00001-8. 2. Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., Cronin, M.T., Mazur, M. & Telser, J. (2007). Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int. J. Biochem. Cell Biol . 39, 44–84. DOI: 10.1016/j.biocel.2006.07.001. 3. Rahal, A., Kumar, A., Singh, V., Yadav, B., Tiwari, R., Chakraborty

Open access
Cu(II), Co(II), Ni(II), Mn(II) and Zn(II) Schiff base complexes of 3-hydroxy-4-[N-(2-hydroxynaphthylidene)-amino]-naphthalene-1-sulfonic acid: Synthesis, Spectroscopic, thermal, and antimicrobial studies

transition metal complexes containing ONO tridentate Schiff base ligand. Spectrochimica Acta Part A , 149, 771–787. 15. Bauer, A.W., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C. & Turck, M. (1966). Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol ., 36, 493–496. 16. Geary, W. (1971). The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds. J. Coord. Chem. Rev ., 7, 81–122. 17. Kavitha, P. & Reddy, K.L. (2016). Synthesis, spectral characterisation, morphology, biological

Open access
On the characteristic and stability of iron diet supplements

.R., Pesseguiero, A., Fulco, A.J., Cho, A.K., Cheesman, M.A., Walkinshaw, M.D. & Chapman, S.K. (2001). Structural and spectroscopic analysis of the F393H mutant of flavocytochrome P450 BM3. Biochemistry 40(45), 13430–13438. PMID:11695889. 17. Brittenham, G.M. & Badman, D.G. (2003). Noninvasive measurement of iron: report of an NIDDK workshop. Blood. 101(1), 15–9. DOI: 10.1182/blood-2002-06-1723. 18. Canavese, C., Bergamo, D., Ciccone, G., Longo, F., Fop, F., Thea, A., Martina, G. & Piga, A. (2004). Validation of serum ferritin values by magnetic susceptometry in

Open access
Evaluation of fouling potential of nanofiltration membranes based on the dynamic contact angle measurements

.memsci.2003.08.032. 10. Lee, W., Hoon Ahn, Ch., Hong, S., Kim, S., Lee, S., Baek, Y. & Yoon , J. (2010). Evaluation of surface properties of reverse osmosis membranes on the initial biofouling stages under no fi ltration condition. J. Membr. Sci. , 351, 112-122. DOI:10.1016/j.memsci.2010.01.035. 11. Lee, S., Lee, E., Elimelech, M. & Hong, S. (2011). Membrane characterization by dynamic hysteresis: Measurements, mechanisms, and implications for membrane fouling. J. Membr. Sci. , 366, 17-24. doi:10.1016/j.memsci.2010

Open access
Direct measurement of a dew point in combustion equipment

Přímé měření kyselého rosného bodu ve spalovacích zařízeních

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚMu byla vyvinuta a vyzkoušena sonda pro přímé měření teploty rosného bodu spalin. Pomocí této metody je možné rychle zjistit teplotu rosného bodu bez nutností složitých výpočtů, analýz spalin, náročných odběrů spalin, atd. Následnou úpravou teploty spalin je tak možné předejít značným korozním problémům.

Open access
Využití korelaèních měření při regulaci katodické ochrany / The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection

Katodická ochrana kovových úložných zařízení je již značně rozšířená především na liniových konstrukcích. V současné době představuje pro ostatní úložná zařízení, která nejsou s katodickými ochranami propojena, nezanedbatelný zdroj bludných proudů, který může být příčinou vážných korozních poruch. Více než 40 let je využívaná korelační technika v provozu elektrických polarizovaných drenáží a automaticky řízených saturáží. Tato technika byla autorem příspěvku využita při regulaci úrovně katodické ochrany prostřednictvím propojovacího objektu mezi plynovodem a vodovodem zhotovenými z oceli opatřených izolačními povlaky. Výsledky měření jednoznačně potvrzují správnost aplikace korelační techniky při regulaci katodické ochrany. Měření se mohou provádět prakticky na všech dosud instalovaných propojovacích objektech. Také požadavky na měření nepřekračují běžný rozsah současné údržby.

Open access
PIV measurement of tube-side in a shell and tube heat exchanger

improve the flow distribution in the tube-side inlet of a shell and tube heat exchanger. Int. J. Heat Mass Trans . 80, 865–872. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.09.076. 9. Wang, K., Tu, X.C. & Kim, H.B. CFD simulation and PIV measurement of a shell and tube heat exchanger. The 9th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, 25–28 August 2013. Busan, Korea. 10. Wang S., Wen, J. & Li, Y. (2009). An experimental investigation of heat transfer enhancement for a shell-and-tube heat exchanger. App. Therm. Enginee . 29(11–12), 2433

Open access
Effect of combined surface treatment on quality and electrochemical corrosion properties of manganese phosphate on hsla steel domex 700

-571. 6. Xizhang, Ch.; Yuming, H.; Yucheng, L. Microstructure and properties of 700 MPa grade HSLA steel during high temperature deformation. Journal of Alloys and Compounds 2015, 631, 225-231. 7. Neslušan, M.; Mičieta, B.; Mičietová, A.; Čiliková, M.; Mrkvica, I. Detection of tool breakage during hard turning through acoustic emission at low removal rates. Measurement 2015, 70, 1-13. 8. Mhaede, M.; Pastorek, F.; Hadzima, B. Influence of shot peening on corrosion properties of biocompatible magnesium alloy AZ31 coated by dicalcium

Open access
An alternative and indirect statistical modeling method for viscosity estimation and its experimental validation for low styrene content polyester resin

properties of carbon-nanotube-silica-reinforced epoxy composite, Mater. & Desi. 88, 227-235. DOI: 10.1016/j.matdes.2015.08.149. 12. Vahedi, V., Pasbakhsh, P. & Chai, S.P. (2015). Toward high performance epoxy/halloysite nanocomposites: New insights based on rheological, curing, and impact properties, Mater. & Desi. 68(5), 43-53. DOI: 10.1016/j.matdes.2014.12.010. 13. Zhang, Y., An, Z., Bai, H., Li, Q. & Guo, .Z. (2015). Characterization and measurement of apparent viscosity of solid particles in fixed beds under high temperature, Powder

Open access