Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Measurement" x
  • Architecture x
Clear All

, “Šventojo Kryžiaus bažnyčia ir karmelitų vienuoynas Gedimino g. 1.” In Kauno architektūra , ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas, 1991. 97–101. Douglass, Andrew E. “Weather cycles in the growth of big treles.” Monthly Weather Review 37 (1909): 225–237. Drėma, Vladas, Vilniaus bažnyčios . Vilnius: Versus Aureus, 2007. Drėma, Vladas, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782–1801 metais . Vilnius: Mokslas, 1991. Eckstein, Dieter, “Human time in tree rings.” Dendrochronologia 24 (2007): 53–60. Eckstein, Dieter, “Measurement and dating