Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Sociology, other x
  • Social Sciences x
Clear All

markets. Berlin: Pabst Science Publishers Dahler-Larsen, P. (2000): Den rituelle reflektion - om evalueringer i organisationer. Odense: Odense universitetsforlag Danish Judicial Committee (2006): (Ref. 06.02.2012. Online: http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l23/bilag/1/311904.pdf) DfK (1989): Kriminalforsorgens årsberetning 1988. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København DfK (1991): Kontraktfængsler. Indstilling afgivet af den af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forsøg med kontraktfængsler