Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Social Sciences x
Clear All

markets. Berlin: Pabst Science Publishers Dahler-Larsen, P. (2000): Den rituelle reflektion - om evalueringer i organisationer. Odense: Odense universitetsforlag Danish Judicial Committee (2006): (Ref. 06.02.2012. Online: http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l23/bilag/1/311904.pdf) DfK (1989): Kriminalforsorgens årsberetning 1988. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København DfK (1991): Kontraktfængsler. Indstilling afgivet af den af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forsøg med kontraktfængsler

interest litigation’, Colum. J. Transnat'l L., 23, 561. Bovaird, T., Van Ryzin, G. G., Loeffler, E., and Parrado, S. (2015). ‘Activating citizens to participate in collective co-production of public services’, Journal of Social Policy, 44: 1, 1-23. Brundtland, G., et al (1987) Our Common Future: Brundtland Report. Geneva: United Nations. Bryant, R. L. (1998). ‘Rethinking environmental management’, Progress in Human Geography, 22: 3, 321-343. Bulkeley, H., and Mol, A. P. (2003). ‘Participation and environmental governance: consensus, ambivalence and debate’, Environmental