Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Business and Economics x
  • Mechanical Engineering x
  • Materials Sciences x
Clear All

Reference 1. B agiński J. 2004. Zarządzanie jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2. B orkowski S., 2012. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka . Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa. 3. F ranz J. K., L iker J. K. 2016. Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia jak osiągać znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości. 4. I mai M. 2007. Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa. 5. J agusiak -K ocik M. 2014. Ensuring continuous improvement processes