Search Results

1 - 9 of 9 items :

  • Process Engineering and Industrial Engineering x
  • Mechanical Engineering x
Clear All
Value Streams Mapping in the Implementation of Process Innovations – in the Case of Single–Unit Production

, 15, pp. 23-26, DOI: 10.30657/pea.2017.15.06. Brad, S., Murar, M. and Brad, E. (2016) Methodology for Lean Design of Disruptive Innovations. Procedia CIRP, 50, pp. 153-159, DOI: 10.1016/j.procir.2016.04.204. Cheser, R. (1994). Kaizen is more then continuous improvement. Quality Progress, 27 (4), pp. 23-26. Chiarini, A. (2017). An adaptation of the EOQ formula for JIT quasi-pull system production. Production Planning & Control, 28 (2), pp. 123-130. Dombrowski, U. and Mielke, T. (2014). Lean Leadership

Open access
PDCA cycle as a part of continuous improvement in the production company - a case study

Reference 1. B agiński J. 2004. Zarządzanie jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2. B orkowski S., 2012. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka . Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa. 3. F ranz J. K., L iker J. K. 2016. Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia jak osiągać znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości. 4. I mai M. 2007. Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa. 5. J agusiak -K ocik M. 2014. Ensuring

Open access
Analysis of use of Methods and Quality Management Tools in a Group of Production Enterprises

satisfaction using Kaizen: a case study of Imperial Tobacco Company (ITC). Journal of Advances in Management Research, 16(3), pp. 277-293. Fraś, J., Gołębiowski, M. and Bielaw, A. (2006). Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T.(DCXCIX) 625. Gawlik, J. and Kietbus, A. (2008). Metody i narzędzia w analizie jakości wyrobów. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Gudanowska, A. E. and Olszewska, A. M. (2014). Techniki projakościowe wykorzystywane w podlaskich przedsiębiorstwach

Open access
Inconsistencies in the Production Process Resulting From the Employment Structure

. Górnicka D., Markowski M. and Burduk A. (2018). Optimization of production organization in a packaging company by ant colony algorithm, in Burduk A., Mazurkiewicz D. (Ed.), ISPEM 2017, AISC, 637, Springer, pp. 336-346, Grajek M. and Zmuda-Trzebiatowski P. (2014). A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: alcohol products delivery scheduling within intracommunity trade legislation, Logforum, pp. 163-173. Imai, M. (2006). Gemba Kaizen, Warszawa, MT Biznes. Kotowska, J., Markowski, M. and Burduk, A., 2018. Optimization of

Open access
Application of Selected Methods and Approaches for Improvement of Processes and their Use in Practice in Companies of Wood Processing Industry in Slovakia

. [9] G. Jacobson, N. McCoin, R. Lescallette, S. Russ, C Slovis. Kaizen: A method of process improvement in the emergency department. Academy Emergency Medicine 16 (12): 2009, pp. 1341-1349. [10] Z. Lin, Z. Yu, L. Zhang, Performance outcomes of balanced scorecard application in hospital administration in China. China Economic Review 30, 2014, pp. 1-15. [11] R. Lueg, Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action. Journal of Business Strategy 36, 2015. pp. 34-40. [12] P. M. Madhani. Six Sigma Deployment in Sales and

Open access
Odel of Dynamic Integration of Lean Shop Floor Management Within the Organizational Management System

field study, Elsevier, Management Accounting Research, p. 120-141. Koller, T.; Gödhart, M.; Wessels D. (2010) Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company Inc.. Liker, J.; Meier, D. (2006) The Toyota Way Fieldbook, New York, McGraw Hill. Masaaki, I. (2004) Gemba Kaizen, Finmedia. Remco, P (2009) Führen am Ort der Wertschöpfung, Stuttgart: LogX Verlag. Rose, A.M.N.; Deros, B. Md.; Rahman M. N. Ab. (2010) Development of framework for lean manufacturing

Open access
Lean Information Management: Criteria For Selecting Key Performance Indicators At Shop Floor

References [1]. Nanni, A. J., Dixon, J. R., Vollmann, T. E., Integrated performance measurement: management accounting to support the new manufacturing realities, Journal of Management Accounting Research, Vol. 4 No. 1, pp. 1-19, (1992). [2]. Masaaki I., Gemba Kaizen, Finmedia, Bucuresti, (2004). [3]. Stamm M. L., Neitzert T., Key performance indicators (KPI) for the implementationof lean methodologies in a manufavcture-to-order small and medium entreprise, School of Engineering, AUT University, Auckland, New Zealand, available at: http

Open access
Lean Management – System Assumptions and Barriers to Implementation

01 May 2018] https://www.isixsigma.com/tools-templates/5s/practical-approach-successful-practice-5s/ , [Accessed 01 May 2018] https://www.log24.pl/artykuly/dark-side-of-the-lean,5772 , [Accessed 01 May 2018] Imai, M. (1997). Gemba kaizen a commonsense, low-cost approach to management. Kaizen Institute. Janiszewski, J.M., Siemieniuk, K. (2012). Lean Management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, pp. 49-64. Kolasińska-Morawska, K. ed. (2011

Open access
The Effects of Implementing 5S as the Foundation for Work Improvement on the Workplace

-173. Gapp, R., Fisher, R., Kobayashi, K. (2008). Implementing 5S within a Japanese Context: An Integrated Management System. Management Decision, 46(4), pp. 565-579. Grudziewski, W.M. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa: Difin, pp. 14. Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes, , pp. 104. Jaca, C., Viles, E., Paipa-Galeano, L., Santos, J., Mateo, R. (2014). Learning 5S principles from Japanese best practitioners: case studies of five

Open access