Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • Tools and Methods x
  • Mechanical Engineering x
Clear All
Analysis of use of Methods and Quality Management Tools in a Group of Production Enterprises

satisfaction using Kaizen: a case study of Imperial Tobacco Company (ITC). Journal of Advances in Management Research, 16(3), pp. 277-293. Fraś, J., Gołębiowski, M. and Bielaw, A. (2006). Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T.(DCXCIX) 625. Gawlik, J. and Kietbus, A. (2008). Metody i narzędzia w analizie jakości wyrobów. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Gudanowska, A. E. and Olszewska, A. M. (2014). Techniki projakościowe wykorzystywane w podlaskich przedsiębiorstwach

Open access
Inconsistencies in the Production Process Resulting From the Employment Structure

. Górnicka D., Markowski M. and Burduk A. (2018). Optimization of production organization in a packaging company by ant colony algorithm, in Burduk A., Mazurkiewicz D. (Ed.), ISPEM 2017, AISC, 637, Springer, pp. 336-346, Grajek M. and Zmuda-Trzebiatowski P. (2014). A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: alcohol products delivery scheduling within intracommunity trade legislation, Logforum, pp. 163-173. Imai, M. (2006). Gemba Kaizen, Warszawa, MT Biznes. Kotowska, J., Markowski, M. and Burduk, A., 2018. Optimization of

Open access
Application of Selected Methods and Approaches for Improvement of Processes and their Use in Practice in Companies of Wood Processing Industry in Slovakia

. [9] G. Jacobson, N. McCoin, R. Lescallette, S. Russ, C Slovis. Kaizen: A method of process improvement in the emergency department. Academy Emergency Medicine 16 (12): 2009, pp. 1341-1349. [10] Z. Lin, Z. Yu, L. Zhang, Performance outcomes of balanced scorecard application in hospital administration in China. China Economic Review 30, 2014, pp. 1-15. [11] R. Lueg, Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action. Journal of Business Strategy 36, 2015. pp. 34-40. [12] P. M. Madhani. Six Sigma Deployment in Sales and

Open access
Lean Management – System Assumptions and Barriers to Implementation

01 May 2018] https://www.isixsigma.com/tools-templates/5s/practical-approach-successful-practice-5s/ , [Accessed 01 May 2018] https://www.log24.pl/artykuly/dark-side-of-the-lean,5772 , [Accessed 01 May 2018] Imai, M. (1997). Gemba kaizen a commonsense, low-cost approach to management. Kaizen Institute. Janiszewski, J.M., Siemieniuk, K. (2012). Lean Management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, pp. 49-64. Kolasińska-Morawska, K. ed. (2011

Open access