Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Economic Theory, Systems and Structures x
  • Social Sciences x
Clear All

References Bank J. (1997), Zarządzanie przez jakość , Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa. Borys T., Rogala P. (2002), Armand Vallin Feigenbaum, „Problemy Jakości”, nr 12. Ćwikliński M., Obora H.(2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady za-stosowań, Poltext, Warszawa. Dąbrowska A. (2011), KAIZEN: Małymi krokami do wielkich zmian, „ Manager”, nr 6. Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S. (1994), A framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, “Journal of Operations Management”, 11. Gajewski A