Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Integration" x
  • Theory and Methods x
Clear All
Goethe Lyrics from a Schubertian Point of View. Analysis of Converse Paths of Creation

References Corniţă, G. (2001). Fonetica integrate , ediția a II-a [Integrated Phonetics, 2 nd edition]. Baia Mare: Editura Umbria. Creangă, S. (2014). Cântul și vorbirea de performanță [Chant and performance speech]. București: Editura Universitară. Firca, Gh. (Ed.) (2008). Dicționar de termeni muzicali , ediția a II-a [Dictionary of Musical Terms, 2 nd edition]. București: Editura Enciclopedică. François-Sappey, B. & Cantagrel, G. (Ed.) (1994). Guide de la mélodie et du lied . Paris: Fayard. Fucito, S. & Beyer, B. (1922

Open access