Search Results

1 - 6 of 6 items :

Clear All
Dielectrical properties of living epidermis and dermis in the frequency range from 1 kHz to 1 MHz

)/ \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( -{{A}_{12}}{{A}_{43}}\alpha +{{A}_{13}}{{A}_{22}}-{{A}_{32}}{{A}_{13}}-{{A}_{12}}{{A}_{23}}+ \right. \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{A}_{33}}{{A}_{12}}+{{A}_{12}}{{A}_{23}}\alpha +{{A}_{43}}\alpha {{A}_{22}}-{{A}_{23}}\alpha {{A}_{42}}- \\ \end{array} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left. {{A}_{13}}\alpha {{A}_{22}}+{{A}_{13}}\alpha {{A}_{42}}-{{A}_{33}}{{A}_{22}}+{{A}_{32}}{{A}_{23}} \right), \\ \end{align}$$ where (3) A = [ − 1 S A 1 − 2 π I 11 σ e f f D E − 2 π I 12 σ e f f D E − 2 π I 13 σ e f f D E 1 − 2 π I 21 σ e f f D

Open access
Relationships Between Chemical Composition of Colostrum and Milk and Rearing Performance of Piglets During a 21-Day Lactation / Zależności Pomiędzy Składem Chemicznym Siary I Mleka A Wynikami Odchowu Prosiąt W Czasie 21-Dniowej Laktacji

Abstract

Normal development of piglets is determined principally by the milking ability of the sows. This study attempted to determine the relationships between sow’s milk quality and rearing performance of the piglets. The experiment was carried out under uniform conditions, with standard feeding of the sows and a similar number of piglets per litter. The study accounted for 109 lactations of second- and third-parity Polish Large White (PLW ) sows and 123 lactations of second- and third-parity Polish Landrace (PL) sows. Colostrum and milk were collected from the sows at 1, 7, 14 and 21 days of lactation and analysed for solids, crude protein, fat, lactose and somatic cell count (SCC). Rearing performance of second- and third-litter piglets was determined based on the number and weight of piglets at birth and at 7, 14 and 21 days of age. The coefficients of correlation, estimated between basic composition of milk and rearing performance of the piglets over subsequent weeks of lactation were low and exceeded r = 0.200 only for some traits. The experiment showed that a higher content of basic milk components, in particular protein, may be one of the factors contributing to an increase in weight gain of piglets during a 21-day lactation. Milk fat content may be of significance for rearing performance of piglets only during their first week of life. Rearing performance of the piglets is unrelated to udder health expressed as milk SCC.

Open access
Effect of Dietary Acidifier on Growth, Mortality, Post-Slaughter Parameters and Meat Composition of Broiler Chickens / Wpływ zakwaszacza diety na masę ciała, śmiertelność, wydajność rzeźną i skład mięsa kurcząt rzeźnych

Abstract

An experiment with 608 broiler chickens was conducted to investigate the effect of dietary acidifier level on body weight, feed consumption and conversion, mortality, dressing percentage, postmortem carcass traits, tissue composition of breast and leg muscles, and plasma chemical parameters. Feeding the acidifier to chickens at 3, 6 and 9 g/kg of the diet reduced the pH of starter and grower diets from 6.90 to 5.89, and from 6.28 to 5.73, respectively. Compared to the control group, dietary acidification significantly increased body weight of chickens by 6.2, 8.2 and 8.2% at 21 days of age, and by 2.7, 3.6 and 3.7% at 42 days of age, respectively (P<0.01). Mortality decreased from 2.58% in the control group to 0.00-0.59% in the experimental groups (P<0.01). Acidification of the diets increased EEI-index from 327 (control group) to 348 points in the experimental group supplemented with 9% (9 g/kg) acidifier, but had no significant effect on feed consumption and feed conversion ratio among treatments. The relative weight of breast and leg muscles, gizzard, liver and carcass depot fat was not affected by dietary treatments. Breast muscles represented 27.7% (control group) and 27.9% (experimental groups) of the carcass weight. Leg muscles made up 21.5% and 20.7% of the carcass weight, respectively. There were no significant differences in chemical composition of breast and leg muscles, including dry matter, protein and fat content. No significant differences between the control and experimental chickens were noted for determined blood plasma constituents, glucose, total protein, triglycerides, total cholesterol and high density lipoprotein. The results suggested that organic acid acidifier used in this experiment at the rates of 3 to 9 g/kg diet has a growth enhancing and mortality reducing effect in broiler chickens, with no significant influence on carcass yield, proportion of individual carcass parts and blood plasma constituents. It seems that the amount of 6g of the applied acidifier per kilogram of feed may be recommended as the optimum dietary level if protein in the diet does not exceed 200-230 g crude protein per kilogram of diet.

Open access
Success Rate of Colonoscopies and Reasons That Prevent Procedure Completion - Retrospective Study

endoscopes and add-on devices to improve colonoscopy performance; Paraskevas Gkolfakis, Georgios Tziatzios, George D Dimitriadis, Konstantinos Triantafyllou; World J Gastroenterol. Jun 7, 2017; 23(21): 3784-3796Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3784 4. Effect of quality of bowel preparation on quality indicators of adenoma detection rates and colonoscopy completion rates; Tarun Rai Udayakumar Navaneethan Tushar Gohel Amareshwar PoduguPrashanthi N. Thota Ravi P. Kiran Rocio Lopez Madhusudhan R. Sanaka; Gastroenterology Report, Volume 4, Issue 2, 1

Open access
Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych

niezależnych ekspertów wynosił 92,3% w grupie WEN + RTX i 72,3% w grupie BENDA + RTX. Dwuletnie PFS było również wyższe w grupie WEN + RTX niż BENDA + RTX. U chorych z del17p wynosiło odpowiednio 81,5% i 21,8%, a w grupie bez tej aberracji – odpowiednio 85,9% i 49%. Ponadto, w grupie WEN + RTX odsetek chorych MRD-negatywnych był wyższy niż w grupie BENDA + RTX i wynosił odpowiednio 62,4% dla WEN + RTX i 13,3% dla chorych otrzymujących BENDA + RTX. Badanie opublikowane ostatnio przez Kater i wsp. [ 16 ], stanowiące aktualizację do badania MURANO, wykazało, że po zakończeniu

Open access
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

choroby (grupa Rd), kolejnych 541 pacjentów leczonych było lenalidomidem oraz deksametazonem przez 18 cykli (72 tygodnie, grupa Rd18), natomiast u 547 chorych przez 12 42-dniowych cykli (72 tygodnie) stosowano melfalan, prednizon oraz talidomid (grupa MPT). Głównym punktem końcowym badania był PFS, który był statystycznie istotnie dłuższy w grupie Rd leczonej w sposób ciągły w porównaniu z grupami MPT i Rd18 (mediany PFS wynosiła odpowiednio: 26,0, 21,9 i 21,0 miesiąca; p < 0,001). Mediana OS dla chorych Rd wynosiła 58,9 miesiąca, podczas gdy u chorych przyjmujących MPT

Open access