Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Topics in History x
Clear All
Presentation of build-up areas on topographic maps of selected European countries

Vermessungswesen” Series II, No. 46, pp. 139‒164. Zarycki T., 2004, Struktura mapy w ujęciu pragmatycznym. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 36, nr 2, pp. 75–81. Żyszkowska W., 2005, Funkcja map w cywilizacji. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce. XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 20 i 21 października 2005. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26, Warszawa, pp. 11–20.

Open access
Comparative analysis of a characterization of the built-up area and settlement network on Polish topographic maps from the 19th, 20th and 21st centuries

Geograficzny. Żyszkowska W., 2005, Funkcje map w cywilizacji. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce , XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 20 i 21 października 2005. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26, Warszawa, pp. 11–20.

Open access