Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "European Union" x
  • Geosciences x
Clear All
New statistical atlases of voivodships and Poland

European Union. Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS 2016/EU-28 , 2018. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Reskrypt Rady Regencyjnej o utworzeniu i organizacji głównego Urzędu Statystycznego , 1918. „Monitor Polski” Rok 1, nr 100, 19 lipca, p. 1. Ustawa o statystyce publicznej , 2018. „Dziennik Ustaw”, poz. 997, pp. 1–22. Atlases Weinfeld I., Szturm de Sztrem E., Piekałkiewicz J., 1924, Atlas statystyczny Polski. Zeszyt Pierwszy. Warszawa, Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. Weinfeld I

Open access
Labels on coloured tactile maps (typhlomaps) – the Polish experiences

://tyflomapy.pl/Wprowadzenie_do_Atlasu.html (access 30.10.2018) Atlas Unia Europejska – poznajmy się... (Atlas European Union – Let’s get to know each other...), 2009, Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Available at: http://tyflomapy.pl/o__Atlasie.html (access 30.10.2018) Atlas do przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących (Atlas of Nature for blind and visually impaired), 2010, Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Available at: http://tyflomapy.pl/O_atlasie.html (access 30.10.2018) Atlas geograficzny świata (Geographical atlas of the world), 2012

Open access