Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "European Union" x
  • Topics in Cultural Studies x
  • Digital Media and Communication x
  • Media Studies x
Clear All

References ARENDARSKA J., Elektroniczna dyplomacja - nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji [online: June27,2017], http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Arendarska-J-elektorniczna-dyplomacja.pdf; BUD (2013) Hashtag Politics: The Polyphonic Revolution of #Twitter, vol.1., Pepperdine Journal of Communication Research http://digitalcommons.pepperdine.edu/pjcr/vol1/iss1/4; Council of the European Union, Conclusions on electronic diplomacy [online: June 25, 2017], https://data.consil-ium.europa.eu/doc/document/ST-6122-2015-INIT/pl/pdf; Dyplomacja

Wrocławiu (Eng. Project Management as an Opportunity and a Challenge for Public Administration. Scientific Papers of the WSB in Wrocław), (26), 195-206. STASIAK-JAZUKIEWICZ, E., & JAS-KOZIARKIEWICZ, M. (2011). Polityka Medialna w Unii Europejskiej (Eng. Media Policy in the European Union). Warsaw: Poltext. TROCKI, M. (Ed.). (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami (Eng. Modern Project Management). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. TROCKI, M. (Ed.). (2015). Planowanie przebiegu projektów (Eng. Project Planning). Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH. TURNER, J. R