Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Domestic Policy, Parties, Other Political Organizations x
Clear All
The Transylvanian Party between 1940 and 1944. A Brief History

Mikó. Life and Career. Manuscripts, Documents (1933-1968)). Cluj-Napoca: Polis. DOBSZAY, Tamás-ESTÓK, János-SALAMON, Konrád-SZERENCSÉS, Károly- TOMBOR, László (eds). 1998: Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története 1848-1998 (Honourable Deputies! The history of the Hungarian Parliaments 1848-1998). (Budapest): Puskás Tivadar Távközlési Technikum. EGRY, Gábor. 2008. Az erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944 (The Transformation of Transylvanianism. A Way of

Open access