Search Results

1 - 2 of 2 items :

Clear All
The Organisation of Cultural and Social Life in Selected Successful Villages

(2), 50–55. Stebbins, A. P. (2014) Careers in Serious Leisure From Dabbler to Devotee in Search of Fulfillment. New York: Palgrave MacMillan. Stebbins, A. P. (2015). Leisure and the Motive to Volunteer: Theories of Serious, Casual, and ProjectBased Leisure. New York: Pal-grave MacMillan. Winkler, T. (2016). Mladí dobrovoľníci v mimovládnych organizáciách (kontexty motivácií a altruizmu). Etnologické rozpravy , 23 (2), 7–27.

Open access
People, Space and Culture – Dimensions of Intergenerational Relationships. Introduction

sociálnych a kultúrnych štúdií. Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (pp. 94–100). Feglová, V. (2004). „Druhá kariéra“ – rodová intepretácia jednej etapy v živote žien. [“The Second Career” – The Gender Interpretation of One Stage in a Woman’s Life]. In: J. Darulová, K. Koštialová (Eds.), Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história . Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Sociologický ústav Akademie věd ČR v Prahe (pp. 311–320). Hamplová, D., Šalamounová, P., Šamanová, G. (Eds.) (2006). Životní cyklus. Sociologické a

Open access