Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Bratislava" x
  • Biomedical Electronics x
Clear All
Applying “Spark Plasma Sintering” Technology to Enhance the Resistance to Contact Fatigue of Sintered Steel Based on Astaloy CRL

REFERENCES [1] Rodziňák, D., Jakubéczyová, D., Zahradníček, V., Hvizdoš, P.: Materials Engineering, vol. 17, 2010, no. 1, p. 23 [2] Čerňan, J., Rodziňák, D., Semrád, K., Zahradníček, R.: Powder Metallurgy Progress, vol. 10, 2010, no. 1, p. 50 [3] Rodziňák, D., Čerňan, J., Semrád, K., Zahradníček, R. In: Proceedings - Poruchy valivých ložísk/Failures of Rolling Bearings, Medzinárodná konferencia/International Conference. Bratislava, 2010, p. 71 [4] Rodziňák, D., Zahradníček, R., Hvizdoš, P., Jakubéczyová, D.: Acta Metalurgica Slovaca, vol

Open access