Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Bratislava" x
Clear All
The Dragon Robe as the Professional Dress of the Qing Dynasty Scholar-Official (The Náprstek Museum Collection)

Stejskal's Eastern Asia Collection. Annals of the Náprstek Museum 31 (2010): 23-36. HEROLDOVÁ, Helena. “Šťastné roucho” Václava Stejskala. Slobodník, Martin, ed. Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii aAfrike (19. stor. – I. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, 253 – 262. HEROLDOVÁ, Helena – Jindřich Mleziva. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 2011. Huangchao liqi tushi. http://gallica.bnf.fr JACKSON, Beverly – David Hugus: Ladder to the Clouds. Intrigue and

Open access