Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "17th century" x
  • Atmospheric Science and Climatology x
  • Environmental Chemistry x
Clear All
Old Romanian Meteorological Terms

elementară , Tipografia Institutul Albinei, Iași. Suțu, N. (1852) Notiții statistice asupra Moldaviei , Tipografia Buciumului roman, Iași. Ureche, G. (17th century) Letopisețul Țării Moldovei , ms.rom.BAR 169. *** (1829) Albina românească , no. 2, Iași. *** (1834) Albina românească , no. 65, Iași. *** (1841) Albina românească , no. 32, Iași. *** (1844) Almanah de învățătură și petrecere , Iași. *** (1733) Calendari acum întâi Rumânesc , Brașov. *** (1814) Calendari ce slujeşte pre 100 de ani începând dela anul 1814

Open access