Search Results

You are looking at 81 - 90 of 219 items for :

Clear All
Open access

Jacek Huk, Witold Wiktor, Tomasz Pedowski, Wioletta Masiak and Grzegorz Wallner

: Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients. Drugs 2008; 68(7): 925-47. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P et al. : The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1900-20. Krysicki W, Bartos J, Dyczka W i wsp.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Tom 2. PWN, Warszawa 1997. Krzyśko M: Statystyka Matematyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996

Open access

Daniela Szymańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska and Beata Hołowiecka

. 2004: Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta , Toruń: Wyd. UMK. Jelonek, A. 2008: Population research, its relevance and topicality. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic series , No 9, Toruń: Wyd. UMK, pp. 59--62. Jerczyński, M. 1977: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski , 85, Warszawa: GUS, pp. 20--73. Kiełczewska-Zaleska, M. and others 1974: Studia nad strukturą

Open access

Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska and Adam Torok

, Sopron. 12. www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/Kepzes_doktori/2005/2005_SvehlikCsaba_d.pdf) 13. Szendrő, Gábor. (2011). Congestion charging in Budapest - a comparison with existing systems. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 39(2), 99-103. 14. (web: http://www.pp.bme.hu/tr/2011_2/pdf/tr2011_2_09.pdf) 15. Pułaska-Turyna, B. (2008). Statistics for Economists ( pp. 221-231). [Statystyka Dla Ekonomistów]. Warszawa: Difin. 16. Borkowski, S. (2004). Quality level

Open access

Arkadiusz Bartczak, Dariusz Brykała and Marta Cebulska

. Sobczyk M., 2002, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 377 pp. Twardosz R., 1999, Warunki pluwialne w Krakowie w latach 1792-1998, Czasopismo Geogr., 2, 221-234. Wójcik G., Marciniak K., 1993, Opady atmosferyczne w regionie dolnej Wisły w okresie 1951-1980, [in:] Z. Churski (ed.) Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 107-121.

Open access

Paweł Folfas

–90. Braga, V. (2003). Regional growth and local convergence: Evidence for Portugal. European Regional Science Conference Paper , 1–19. Cardoso, C., Pentecost, E.J. (2011). Regional Growth and Convergence: The Role of Human Capital in Portuguese Regions. Working Papers of Loughborough University , 3 , 1–28. Herz, B., Vogel, L. (2003). Regional Convergence in Central and Eastern Europe: Evidence from a Decade of Transition. Diskussionspaper von Universität Bayreuth , 13 (3), 1–30. Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z

Open access

Katarzyna Maćkowska

UE, S. Morawska (ed.), Warszawa 2011 [The models of bankruptcy proceedings in Poland and selected EU countries]. Ptak-Chmielewska A., Statystyka procesów upadłościowych i naprawczych przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów europejskich, [in:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, E. Mączyńska (ed.), Warszawa 2013, p. 319-331. [Statistics of the repair and bankruptcy processes of enterprises in Poland comparing to other European countries [in:] Bankruptcy and reorganization processes in Poland against the

Open access

Krystyna Konca-Kędzierska and Krystyna Pianko-Kluczyńska

s. ISBN 978-0-470-38737-5. Klasyfikacja NUTS. 2017. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/ [5.01.2017]. KSIPL 2017. Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów. http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp [15.01. 2017]. Kwiatkowski M., Szczygieł R., Piwnicki J. 2010. Opracowanie nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 90 s. Kwiatkowski M., Szczygieł R. 2015. Klimatyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu. Konferencja pt

Open access

Marek Sołtysiak and Dominika Dąbrowska

Australia. Jousma G., Roelofsen F.J. 2004. World-wide inventory on groundwater monitoring . Report nr. GP 2004-1. IGRAC, Utrecht. Kmiecik E., Szczepańska J. 2005. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych . AGH. Kraków. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007. Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych . Difin. Warszawa. Krogulec E. 2004. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w dolinie rzecznej na podstawie przesłanek hydrodynamicznych . Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa: 337

Open access

Adrian Wołoszyn and Dariusz Zarzecki

i obserwacje empiryczne, www.aureamediocritas.pl (30.12.2012). Gounopoulos, D., Nounis, C. & Stylianides, P. (2007). The Short and Long Term Peformance of Initial Public Offerings in the Cyprus Stock Exchange. Journal of Financial Decision Making, Vol. 4, No. 1. Hozer, J. (1994). Statystyka część II wnioskowanie statystyczne skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ibbotson, R. & Ritter, J. (1995). Initial Public Offerings. In: R. Jarrow et al

Open access

Viktor Baranovsky, Natalia Dubchak and Maria Pankiv

: Mashyny buryakozbyralni). JOBBÁGY, J. – GABAJ, D. – ÁRVAY, J. 2011. Evaluation of selected agro-physical properties of a root vegetable. In Acta Technologica Agriculturae, vol. 14, no. 3, pp. 61–65. KD 46.16.01.005-93. Testing of agricultural machinery. General provisions. Kiev, 34 pp. (In Ukrainian: Vyprobuvannia silskohospodarskoi tekhniky. Osnovni Prykladnaya statystyka). KRAVCHENKO, I. Ye. – TRUKHANSKA, O. O. – BARANOVSKY, V. M. – PIDHURSKY, M. I. – PANKIV, M. R. 2012. Unit for separating dirt of tuberous root. Patent No 74625 UA. LYSTOPAD, I