Search Results

You are looking at 71 - 80 of 221 items for :

Clear All
Open access

Aleksandra Sierocka, Bożena Woźniak, Petre Iltchev and Michał Marczak

Polityki Społecznej UMWM. Wroblewska, K., Jaszewski, M., Chilińska, J., Krajewska-Kułak, E., Jankowiak, B., Kowalewska, B., & Gołębiewska, A. (2008). The analysis of the most frequent causes of death of patients in the Cardinal Stefan Wyszynski Provincial Hospital in Łomża - preliminary study. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(1), 136-141. Zieliński, T. (2013). Statystyka w zarządzaniu placowkami medycznymi, Retrieved from http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wzarzadzaniu.html.

Open access

Bernarda Bereza, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska, Diana Szymczuk and Hanna Karakuła-Juchnowicz

References 1. KGP http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html . 2011. 2. Wójcik, Sz. Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone, 2012; 2(39): 7-28. 3. Kempe, H.R., Kempe, C.H.: Assessing Family Pathology. W: Helfer R.E., Kempe R. red., Child Abuse and Neglect. The Family and Community. Cambridge; Mass Ballinger: 1976. s. 136-138. 4. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. Psychologia rozwoju człowieka, T. 1. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN: 2000. 5. Brańka, Z. Przemoc w rodzinie wobec

Open access

Mariusz Doszyń

. I sakson H. R., 1998, The Review of Real Estate Appraisals Using Multiple Regression Analysis , Journal of Real Estate Research, Vol. 15, Issue 2, pp. 177-190. K endall , M.G., 1955, Rank Correlation Methods , New York: Hafner Publishing Co. K oronacki J., M ielniczuk J., 2001, Statystyka , (Statistics) (in Polish), Wydawncitwa Naukowo – Techniczne, Warszawa. M c A llister P., 2007, Valuation Accuracy: A Contribution to the Debate , Journal of Property Research, Vol. 12, Issue 3, pp. 203-216. O stasiewicz W. ( ed .), 1999

Open access

Przemysław Korohoda and Joanna Grabska-Chrząstowska

.D. Krawczeski, C.L. Edelstein, P. Devarajan, S. Faubel, Serum Interleukin-6 and interleukin-8 are early biomarkers of acute kidney injury and predict prolonged mechanical ventilation in children undergoing cardiac surgery: a case-control study, Critical Care, Vol. 13, pp. R104, , 2009 [4] P. Peduzzi, J. Concato, E. Kemper, T.R. Holford, A.R. Feinstein, A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis, Journal of Clinical Epidemiology, Vol. 49, pp. 1373-1379, 1996 [5] A. Petrie, C. Sabin, Statystyka

Open access

Dominik Domin, Grzegorz Kwiatkowski and Justyna Chodkowska-Miszczuk

. Norcliffe G. B., 1986. Statystyka dla geografów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Pawlicz A., 2008. Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa. Pérez J., Jimeno J. & Mokotoff E., 2006. Another potential shortcoming of AHP. TOP 14(1): 99-111. Perkal J., 1953. O wskaźnikach antropogenicznych. Przegląd Antropologiczny 19: 209-221. Pietrzyk-Sokulska E., 2006. Typologia gmin. In: J. Warszyńska (ed

Open access

Mariola Jureczko, Paweł Jureczko and Mateusz Krzysztofik

(5), 536-44. [10] Ahrens H., Läuter J.: Wielowymiarowa analiza wariancji, PWN, Warszawa 1979. [11] Bartolucci A. A., Singh K. P., Bae S.: Introduction to statistical analysis of laboratory data. John Wiley &Sons, 2016. [12] Boddy R., Smith G.: Statistical Methods in Practice. John Wiley &Sons, 2009. [13] Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2009. [14] Tamhane A. C.: Statistical Analysis of Designed Experiments: Theory and Applications. John Wiley &Sons, 2009.

Open access

Iwona Mejza, Katarzyna Ambroży-Deręgowska, Jan Bocianowski, Józef Błażewicz, Marek Liszewski, Kamila Nowosad and Dariusz Zalewski

effects by a simulation study. Euphytica 202: 459-467. Caliński T. (1967): Doświadczenia wielokrotne i wieloletnie (in Polish). In: Training Materials of the Research Centre for Cultivar Testing, Part 1 – Basic problems of agricultural experimentation, Słupia Wielka, 1967. Caliński T., Krzyśko M., Wołyński W. (2006): Multivariate analysis. A comparison of some tests for determining the number of nonzero canonical correlations. Communications in Statistics – Simulation and Computation 35: 727-749. Elandt R. (1964): Statystyka matematyczna w zastosowaniu

Open access

Anna Gondek

, Zielona Góra, ZWSHiFM, s. 118-125. 8. Gondek A. (2010), Forecasts an unemployment rate in Poland with time - area analogy method , „Management” 2010, Vol. 14, No. 1, s. 288-296. 9. Gondek A. (2011), Prognozowanie rodności w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych , „Wiadomości Statystyczne”, R. 56, nr 2, s. 48-59. 10. Panek T. (Ed.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa. 11. Radzikowska B. (Ed.) (2000), Metody prognozowania. Zbiór zadań , Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wrocław

Open access

Vasyl Kyfyak and Olexander Kyfyak

, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. K yfyak V.F., 2008, Funktsionuvannya yevrorehionu «Verkhniy Prut» ta yoho rolʹ v intehratsiynykh protsesakh Ukrayiny [Functioning of Euroregion ‘Upper Prut’ and its role in the integration processes of Ukraine], „Ekonomika Ukrayiny”, 6 (559), Kiev, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. L iszewski S., 2017, Miasto i turystyka. Wybór prac , Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. M ylashko O.H., 2010, Statystyka turyzmu: Navchalʹnyy posibnyk [Tourism mtatistics: textbook], Odesa, ODEU [in

Open access

G. Żywica and M. Łuczak

. Plucińska A., Pluciński E.: Probabilistyka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne. WNT, Warszawa, 2006. Uhl T.: Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. WNT, Warszawa, 1997. Vanlanduit S. et al.: Combined damage detection techniques. Journal of Sound and Vibration 266 (2003) 815-831. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.: Finite Element Method. Vol. 1, 2. Butterworth-Heinemann Publishers, Oxford, 2000