Search Results

You are looking at 61 - 70 of 192 items for :

  • NE Slovenia x
Clear All
Open access

Naja Marot

-2013 . Data provided by the Joint Technical Secretariat OP SI-AT. [5] CBC SI-AT (2012c). Programme Slovenia-Austria . Retrieved at 10.12.2012 from: http://www.si-at.eu/start_sl/. [6] Celin M. (2012). Delovni migranti davčne olajšave ne dajo. DELO, 20. 10. 2012. Retrieved 5. 1. 2013 from: http://www.delo.si/novice/slovenija/delovni-migranti-davcne-olajsave-nedajo.html. [7] Commission of European Communities (1994). Cross-Border Cooperation . Luxemburg: Commission of the European Communities Directorate General for Regional

Open access

Maja Valič, Lee Knifton and Vesna Švab

References 1. Darovec J. Psihiatrija včeraj, danes, jutri. Zdrav Var 1992; 31: 5-9 2. Švab, V. Anti stigma program in Slovenia. Psychiatria Danub 12: 152-153. 3. Dnevnik Slo 9. 10. 2002. Available 21.6.2010 from: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/33623. 4. Matos U. Tobogan razpoloženj. Mladina 2002. Available 24.6.2010: http://www.mladina.si/tednik/200233/clanek/depresija/. 5. Ažman R, Marinovič G. Petnajstletna vojna s seboj. 7 dni 2007; 9: 10

Open access

Kristina Ivančič, Mirka Trajanova, Stjepan Ćorić, Boštjan Rožič and Andrej Šmuc

. 224 b1: Transtethyan Trench “Corridor”, YU. In: Steininger F.F., Senes J., Kleemann K. & Rögl F. (Eds.): Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. Stratigraphic correlation tables and sediment distribution maps. University of Vienna, Vienna, 1, 72–73. Brlek M., Špišić M., Brčić V., Mišur I., Kurečić T., Miknić M., Avanić R., Vrsaljko D. & Slovenec D. 2016: Mid-Miocene (Badenian) transgression on Mesozoic basement rocks in the Mt. Medvednica area of northern Croatia. Facies 62, 1–21. Buser 2009: Geological map of Slovenia 1: 250

Open access

Mihael J. Toman, Ana M. Grošelj and Igor Zelnik

Ministry for the Environment, Christchurch. Buser, S., 2009: Geological map of Slovenia. Geological survey of Slovenia, Ljubljana. Frankovich, F. A., Gaiser, E. E., Zieman, J. C., Wachnicka, A. H., 2006: Spatial and temporal distributions of epiphytic diatoms growing on Thalassia testudinum Banks ex König: relationships to water quality. Hydrobiologia 569, 259-271. Goma, J., Rimet, F., Cambra, J., Hoffmann, L., Ector, L., 2005: Diatom communities and water quality assessment in mountain rivers of the upper Segre basin (La Cerdanya, Oriental Pyrenees

Open access

Dejan Bordjan

/02/2018). B lanco G. (1994): Seasonal Abundance of Black Kites Associated with the Rubbish Dump of Madrid, Spain. Journal of Raptor research 28 (4): 242–245. B ordjan D. (2004): Črni škarnik Milvus migrans . Acrocephalus 25 (122): 162. B ordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. – Acrocephalus 33 (152/153): 25–104. B ordjan D. (2015): Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia). – 36 (164

Open access

Irma Potočnik-Slavič

References AJPES: Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (2008, 2009). http://www.ajpes.si/ Blakely, E. J. & Bradshaw, T. K. (2002). Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage Publications. DERREG (2009-2011). Report on conceptual, methodological aspects, data collection strategy and first empirical results (p. 14, 43). E-survey, In-depth interviews, Network brokering interviews, European Policy Briefing

Open access

Thomas Mérő, Antun Žuljević and Katalin Varga

): Density, nest site and breeding success of a rural population of the Magpie ( Pica pica ) in NE Slovenia. - Vogelwarte 39: 293-297. Vogrin, M. (2003): Common Magpie Pica pica , Western Jackdaw Corvus monedula and Hooded Crow Corvus cornix in some towns in North-eastern Slovenia (Central Europe). - Online Journal of Biological Sciences 3 (8): 688-693. - [http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/jbs/2003/688-693.pdf] http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/jbs/2003/688-693.pdf Vojnović, M. (2001): Sombor. - Publikum, Sombor

Open access

Uros Smrdel, Marija Skoblar Vidmar and Ales Smrdel

Introduction Glioblastoma is the most common primary brain tumour. And while it accounts in Slovenia only for around 1.5 % of all tumours, it is also responsible for 2.5 % of cancer related deaths. The incidence of glioblastoma is slowly increasing, but marked increase of the incidence in the older population; especially in the over 70 year of age has been noted. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Unlikely many other tumours, the natural history of glioblastoma is also changing with the age of the patients. While prognosis in the patients under 50 is relatively

Open access

Mirjana Ule

-123. 8. Ule M. Spregledana razmerja: o družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej, 2009. 9. Ferligoj A, Mežnarić S, Ule M. Razpodjela svakodnevnih uloga u porodici između projekcije (društva) i stvarnosti (porodice). Sociologija (Beogr.) 1979; 21: 419-439. 10. Leskošek V. Vpliv socialne države na (ne)odvisnost delavcev od tržnih pogojev zaposlovanja. Čas Krit Znan 2012; 39: 103-112. 11. Rajgelj B. Vpliv delovnopravnega, državljanskega in družinskopravnega statusa na neenako obravnavo v zdravstvenem zavarovanju

Open access

Milan Bufon

, E., eds., L'Europa delle regioni e delle reti (pp. 126-142). Torino, Utet. [5] Bufon, M. (2001a): Geografija obmejnosti, čezmejne regije in oblike čezmejne povezanosti. Geografski vestnik 73(2), 9-24. [6] Bufon, M. (2001b). Oblikovanje čezmejnih vezi na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Italijo v Istri. Dela 16, 39-60. [7] Bufon, M. (2002). Slovenia - a European contact and border area. Annales 11(2), 445-472. [8] Bufon, M. (2006a): Geography of border landscapes, borderlands and Euroregions