Search Results

You are looking at 51 - 60 of 3,505 items for :

Clear All
Open access

K. Adamicova, D. Statelova, Akkad El Ahmed, Z. Fetisovova and Y. Mellova

References Shetty DC, Aadithya b, Sikka S. Agressive fibromatosis versus low grade fibrosarcoma - a diagnostic dilemma. Int J of Pathol 2010,8 (1): 30-33 Enzinger FM, Weiss SW. Fibrosarcoma. 2nd ed. Soft tissue tumors. New Delhi: The C V Mosby Company; B I publications Pvt Ltd; 1990. p. 201-22. Mark RJ, Sercarz JA, Tran L, et al. Fibrosarcoma of the head and neck: the UCLA experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991, 117: 396-403 Tse GM, Chan KF, Ahuja

Open access

Nasir Raza Zaidi, Mian Waheed Ahmad and Riffat Mehboob

findings about the age of patients are not consistent with data of UK and Canada because average age of onset is less than 30 years in those populations, but in the Pakistani population it is more than 30 years, possibly a consequence of recognition and awareness of a problem by the patient. MS lesions were mainly found in the deep white matter of CNS brain parenchyma, i.e. brain and spinal cord. One study of 249 patients demonstrated that white matter lesions and deep gray matter atrophy are spatially related. Their results are best compatible with the hypothesis that

Open access

S. Benzitouni, M. Zaabat, A. Mahdjoub, A. Benaboud and B. Boudine

., Y anineb F., A ida M.S., A ttaf N., J. Alloy. Compd ., 509 (2011), 7267. [29] L im S.Y., B rahma S., L iu C.P., W ang R.C., H uang J.L., Thin Solid Films , 549 (2013), 165. [30] C hen K.J., H ung F.Y., C hang S.J., H u Z.S., Appl. Surf. Sci ., 255 (2009), 6308. [31] C aglar M., I lican S., C aglar Y., Thin Solid Films , 517 (2009), 5023. [32] L ee S.Y., P ark B.O., Thin Solid Films , 484 (2005), 184. [33] S aidani T., Z aabat M., A ida M.S., B arille R., A lmohamed Y., J. Mater. Electron ., 28 (2017), 9252

Open access

P. Potera, I. Virt, G. Wisz and J. Cebulski

C. M., ZENIA F., LEVYCLEMENT C., WAGNER S., Appl. Phys. Lett., 77(16), (2000) 2575. [11] VIRT I.S., HADZAMAN I.V., BILYK I.S., RUDYI I.O., KURILO I.V., FRUGYNSKYI M.S., POTERA P., Acta Phys. Pol. A, 117(1), (2010) 34. [12] WISZ G., VIRT I., SAGAN P., POTERA P., YAVORSKYI R., Nanoscale Res. Lett., 12, (2017) 253. [13] SINGH S., KAUR H., PATHAK D., BEDI R.K., J. Nanomater. Bios., 6(2), (2011), 689. [14] LOOK D.C., REYNOLDS D.C., LITTON C.W., JONES R.L., EASON D.B., CANTWELL G., Appl. Phys. Lett., 81

Open access

Blazej Scheibe, Pawel Lukaszczuk, Mark Rümmeli, Ryszard Kalenczuk and Ewa Borowiak-Palen

References Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. Nature 354, 56-58. doi:10.1038/354056a0. Radushkevich, L.V. & Lukyanovich, V.M. (1952). The carbon structure formed by thermal decomposition of carbon monoxide on an iron contact. J. Phys. Chem. 26, 88-95. Dresselhaus, M.S., Dresselhaus, G. & Saito, R. (1995). Physics of carbon nanotubes. Carbon 33(7), 883-891. DOI:10.1016/0008-6223(95)00017-8. Terranova, M.L., Sessa, V. & Rossi, M

Open access

E. Bednarko-Młynarczyk, J. Szteyn, I. Białobrzewski, A. Wiszniewska-Łaszczych and K. Liedtke

References Boulard C ( 2002 ) Durably controlling bovine hypodermosis. Vet Res 33: 455-464. Cencek T, Ziomko I ( 2001 ) Opracowanie zestawu diagnostycznego do wykrywania przeciwciał anty-Hypoderma bovis u bydła testem ELISA. II Ustalenie optymalnych terminów dla pobierania próbek krwi do badań w kierunku hypodermozy w różnych rejonach Polski. Wiadomości Parazytologiczne 47: 505-510. Chabaudie N, Boulard C ( 1993 ) In vitro and ex vivo responses of bovine lymphocytes to hypodermin C, an enzyme secreted by

Open access

Václav Pálka, Miloslav Šoch, Luboš Zábranský, Kateřina Švejdová, Anna Šimková, Zdeněk Peksa and Hana Dušová

. (1997). Welfare evaluation. Applied Animal Behaviour Science. 54, 21-23. 4. Brouček, J., Kišac, P., Mihina, Š., Hanus, A., Uhrinčať, M., Šoch, M. & Trávníček, J. (2006). Jsou vysoké teploty škodlivé i pro telata ? Náš chov. 66, 10, 37-40. 5. Brouček, J., Uhrinčať, M. & Hanus, A. (2011). Maintenance and competitive behaviour study in dairy calves. Slovak Journal of Animal Science. 44, 1, 28-33. 6. Doležal, O. (2001). Odchov telat ve 222 otázkách a odpovědích. Praha. AGROSPOJ, 208 s. 7. Doležal, O., Staněk

Open access

Renata Tandyrak, Katarzyna Parszuto and Jolanta Grochowska

wykorzystanie . Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 515–524. Tuszyńska L., 2006. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów . Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa. Vollenweider R.A., 1976. Advances in defining critical loading level for phosphorus in lake eutrophication. Memorie dell’Instuto Italiano Hydrobiologia 33: 53–83. Wielgat Z., 2009. Rekultywacja Jeziora Ełckiego . MS, Wszechnica Mazurska, Olecku. WIOŚ [Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie], 2012. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko

Open access

Tomasz Jakubowski and Piotr Sołowiej

). Unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesie kompostowania z zastosowaniem różnych cykli napowietrzania. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(4), 661-671. Golueke, C. G. (1992). Bacteriology of composting. Bio Cycle, 33, 55-57. Kopeć, M., Gondek, K., Orłowska, K., Kulpa, Z. (2014). Wykorzystanie odpadów z ubojni drobiu do produkcji kompostu. Inżynieria Ekologiczna, 37, 143-150. Nicol, C.J., Bestman, M., Gilani, A-M., De Haas, E.N., De Jong, I.C., Lambton, S., Wagenaar, J.P., Weeks, C.A., Rodenburg, T. B. (2013). The prevention and

Open access

Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk and Krzysztof Borowiec

topographic analysis. Clin. Orthop. Relat. Res., 1992, 285, 191-199. [8] Sinko K., Grohs J.G., Millesi-Schobel G., Watzinger F., Turhani D., Undt G., Baumann A., Dysgnathia, orthognathic surgery and spinal posture. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2006, 35 (4), 312-317. [9] Xenofos S.S., Jones C.H., Dance D.R., Evaluation of a moiré imaging system. Phys. Med. Biol., 1979, 24 (2), 262-270. [10] Stokes I.A., Pekalsky J.R., Moreland M.S., Surface topography and spinal deformity. Proceedings of the 4-th International Symposium, New