Search Results

You are looking at 51 - 60 of 204 items for :

  • Local Government and Administration x
Clear All
Open access

Anna Cregård and Iwona Sobis

Deinstitutionalization.” Organization Studies 13(4), 563 - 588. Olsen, Johan. 2003. “Towards a European Administrative Space ?” Journal of European Public Policy 10(4), 506 - 531. Politika klimatyczna Polski: Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. 2003. Warszawa: Ministerstwo Ś rodowiska. Available at https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/srodowisko/POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI_-_Strategie_redukcji_emisji_gazow_cieplarnianych_w_Polsce_do_roku_2020.pdf (last accessed 26 March 2017). Polityka

Open access

Cerlin Pesti and Tiina Randma-Liiv

Change.” In Frits Van der Meer, Jos C. N. Raadschelders, and Theo A. J. Toonen (eds). Comparative Civil Service Systems in the 21 st Century . 2 nd edn. London: Palgrave Macmillan, 136 – 161. Burns, John P., Li Wei and B. Guy Peters. 2013. “Changing Governance Structures and the Evolution of Public Service Bargains in Hong Kong.” International Review of Administrative Sciences 79(1), 131 – 148. Dimitrova, Antoaneta. 2002. “Enlargement, Institution-Building, and the EU’s Administrative Capacity Requirement.” West European Politics 25(4), 171 – 190

Open access

Gregor Virant and Iztok Rakar

accessed 7 April 2018). Šoltes, Katarina K. 2012. “S ‘supervarčevalnim’ zakonom nad socialno državo.” Pravna praksa 31(16 / 17), 3. Tičar, Bojan, Štefk a Korade Purg and Branko Vidič. 2017. Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov . Ljubljana: Nebra. Virant, Grega. 2009. “Nov plačni sistem v javnem sektorju – prednosti in priložnosti za izboljšave” [New Public Sector Salary System – advantages and opportunities for improvements]. Javna uprava 45, 5 – 13

Open access

Vladimír Šagát, Michal Plaček and Petr Kolman

References Atkinson, Michael M., Haizhen Mou and Peter Bruce. 2016. “Fiscal Rules in the Canadian Provinces: Abject Failure or Qualified Success ?” Canadian Public Administration 59(4), 495 – 515. Badinger, Harald and Wolf Heinrich Reuter. 2017. “Determinants of Fiscal Rules.” Applied Economics Letters 24(3), 154 – 158. Begg, Iain. 2017. “Fiscal and other Rules in EU Economic Governance: Helpful, Largely Irrelevant or Unenforceable ?” National Institute Economic Review 239(1), R3–R13. Bel, Germa, Ringa Raudla, Miguel Rodrigues et al

Open access

Vitalis Nakrošis and Liutauras Gudžinskas

Nakrošis, Gyorgy Hajnalm and Kristiina Tonnisson (eds). Public Management Reforms in Central and Eastern Europe . Bratislava: NISPAcee Press, 13 - 24. Drengsgaard, Linda and Ole Hersted Hansen. 2004. State of the State in Lithuania. Demstar Research Report No. 19, University of Aarhus. Available at http:// www.demstar.dk (last accessed 30 May 2012). Economist, The. 2012. Putsch-up Job . 14 July. Available at http://www.economist.com/node/21558575 (last accessed 30 August 2012). EurActiv. 2012. Barroso

Open access

Janusz Leszek Sokół

-57 11. Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). 13. Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania

Open access

Geraldine Robbins, Gerard Turley and Stephen McNena

, G., Ball, A., & Fry, J. (2002). The evolution of benchmarking in UK local authorities. Benchmarking: An International Journal, 9 (5), 429–49. Boyle, R. (2000). Performance measurement in local government [CPMR discussion paper 15]. Dublin: Institute of Public Administration. Boyle, R. (2014). Public sector reform in Ireland: Views and experiences from senior executives [State of the Public Service Series, research paper no. 13]. Dublin: Institute of Public Administration. Brown, K. W. (1993). The 10-point test of financial condition

Open access

Bríd Quinn

the local government efficiency review group 2010-2015. Retrieved from http://www.lgma.ie/sites/default/files/local_government_efficiency_review_recommendations_march_2016.pdf [30 September 2016]. NOAC. (2016a). Local government efficiency review reforms [NOAC Report No. 5]. Retrieved from http://noac.ie/wp-content/uploads/2016/05/NOACLGER-Report.pdf [7 October 2016]. NOAC. (2016b). Local government shared services projects [NOAC Report no. 6]. Retrieved from http://noac.ie/wp-content/uploads/2016/05/NOACShared-Services-Report.pdf [13

Open access

Józefa Krawczyk

References/Literatura: 1. Chyłek, E., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy , 7, 3-13. 2. GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS, Warszawa 3. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych 4. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013 5. Kawęcka, A., Radkowska, I., Szewczyk, M., Radkowski