Search Results

You are looking at 51 - 60 of 1,094 items for :

  • Surgery, other x
Clear All
Open access

Jerzy Jabłecki, Leszek Kaczmarzyk, Adam Domanasiewicz and Janusz Kaczmapzyk

References Kocięba R, Jabłecki J, Kaczmarzyk J i wsp.: Leczenie rozległego ubytku kości promieniowej przy pomocy wolnego, unaczynionego przeszczepu strzałki. Pol Przegl Chir 1995, 67: 6243-47. Judet T, Richard L, de Thomasson E et al.: Current role of decortication in problems of bone healing. Chirurgie 1990; 116(4-5): 442-47. Król J, Pucher A, Włodarczyk R: Leczenie stawów rzekomych kości długich dekortykacją kostno-mięśniową wg Judeta-Forbesa. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1973

Open access

Rüdiger Smektala, Burghard Dasch, Helmut Endres, Michael Lungenhausen, Christoph Mayer, Felix Bonnaire, Hans-Joachim Trampisch and Ludger Pientka

References Kirke PN, Sutton M, Daly L. Outcome of hip fracture in older Irish women: a 2-year follow up of subjects in a case-control study Injury (2002); 33: 387-91. Parker MJ, Pryor GA: The Time of Surgery for Proximal Femoral Fractures. J Bone Joint Surg 1992; 294-B: 119-20. Zuckerman JD, Skovron ML, Koval KJ et al.: Postoperative Complications and Mortality Associated with Operative Delay in Older Patients Who Have a Fracture of the hip. J Bone Joint Surg Am 1995; 77-A

Open access

Grzegorz Oszkinis, Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska, Juliusz Huber, Paweł Kaczorowski, Agnieszka Wiertel-Krawczuk, Fryderyk Pukacki, Maciej Zieliński, Magdalena Snoch and Wacław Majewski

-90. Murakami G, Negishi N, Tanaka K et al.: Anatomical relationship between saphenous vein and cutaneous nerves. Okajimas Folia Anat Jpn 1994; 71(1): 21-33. McKechnie B : Saphenous nerve entrapment neuropathy. Neurology. Pasadena, Texas www.chiroweb.com/archives/13/11/04.html Pecina MM, Krmpotic-Nemanie J, Markiewitz AD : Tunnel Syndromes. Peripheral nerve compression syndromes. Wyd. 3. CRC Press; 1997. Mazur R, Kozubski W, Prusiński A : Podstawy kliniczne neurologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Open access

Michał Mik, Kinga Rośniak, Piotr Narbutt, Łukasz Dziki, Marcin Tchórzewski, Radzisław Trzciński and Adam Dziki

Rev 2000; 2: CD000006.Update in: Cochrane Database Syst Rev 2010; 6: CD000006. 13. Parnell BA, Whitehead WE , Geller EJ et al.: Overlapping anal sphincteroplasty: impact of suture selection on bowel symptoms. J Reprod Med 2011; 56: 187-91. 14. Bravo-Gutierrez A, Madoff RD, Lowry AC et al.: Long-term results of anterior sphincteroplasty. Dis Colon Rectum 2004; 47: 727-31. 15. Halverson AL, Hull TL: Long-term outcome of overlapping anal sphincter repair. Dis Colon Rectum 2002; 45: 345-48. 16. Barisic G

Open access

Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Piotr Budzyński, Waldemar Hładki, Jacek Lorkowski and Marek Kuliś

2004; 18: 385-405. Allgöver M, Border JM : Advances in the care of the multiple trauma patients. World J Surg 1983; 7: 1-3. Burch JM : New Cocepts in Trauma. Am J Surg 1997; 173: 44-46. Hupel TM, Aksenov SA, Schemitsch EH : Muscle perfusion after intramedullary nailing of the canine tibia. J Trauma 1998; 45: 256-62. Linström T, Gullichsen E, Riutta A : The effect of unreamed and reamed intramedullary nailing on the urinary excretion of prostacyclin and

Open access

Bohdan Solonynko, Zbigniew Gałązka, Tomasz Jakimowicz and Jacek Szmidt

endografts. J Endovasc Ther 2001; 8(4): 372-79. 13. Carpenter JP, Neschis DG, Fairman RM et al.: Failure of endovascular abdominal aortic aneurysm graft limbs. J Vasc Surg 2001; 33: 296-303. 14. Parent FN, Godziachvili V, George MH et al.: Endograft limb occlusion and stenosis after ANCURE endovascular abdominal aneurysm repair. J Vasc Surg 2002; 35: 686-90. 15. Carroccio A, Faries PL, Morrissey NJ et al.: Predicting iliac limb occlusions after bifurcated aortic stent grafting: Anatomic and device-related causes

Open access

Marcin Barczyński, Aleksander Konturek, Małgorzata Stopa, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Piotr Richter and Wojciech Nowak

References Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al.: Revised American Thyroid Association Management Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2009; 19: 1167-1214 Barczyński M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A et al.: Five-year follow-up of a randomized clinical trial of total thyroidectomy versus Dunhill operation versus bilateral subtotal thyroidectomy for multinodular nontoxic goiter. World J Surg 2010; 34: 1203-13. Salvatori M

Open access

Adam Domanasiewicz, Leszek Kaczmarzyk, Maciej Paruzel and Jerzy Jabłecki

surgery. Pol Merkur Lekarski 2002; 13(73): 86-88. Cartier R, Brunette J, Hushimoto K et al.: Angiogenic factor A possibile mechanism for neovascularizationproduced by omental pedicles. J Thorac Cardiovasc Surg 1990; 99: 264-66. Voy ED : Vascularization and resorption of different supporting tissues by the greater omentum in the formation of compound microvascular transplants. Handchir Microchir Plast Chir 1985; 17 Suppl.: 62-65. Goitz RJ, Steichen JB : Microvascular omental transfer for

Open access

Piotr Kostrzewski, Danuta Rewicka and Maciej Karolczak

References Rieker RJ, Aulmann S, Schnabel Ph A et al.: Cystic Thymoma. Pathol Oncol Resarch 2005; 11(1): 57-60. Prasad TRS, Chui CH, Ong CL et al.: Cervical ectopic thymus in an infant. Singapore Med J 2006; 47(1): 68-70. Wychulis AR, Payne WS, Clagett OT et al.: Surgical treatment of mediastinal tumors - a 40 year experience. J Thorac Cardiovasc Surg 1971; 62: 379-92. Ballad HS, Ajit Mahale, Vinod Hedge et al.: Case Report - Cervical Thymic Cyst

Open access

Maciej Otto, Jacek Dzwonkowski, Maciej Jędrasik, Tomasz Ciąćka, Barbara Górnicka, Katarzyna Życińska and Jacek Szmidt

adrenalectomy for malignancy in 31 patients. J Urol 2005; 173: 519-25. Assalia A, Gagner M : Laparoscopic adrenalectomy. Br J Surg 2004; 91: 1259-74. Otto M, Dzwonkowski J : Powikłania zakrzepowozatorowe w chirurgii małoinwazyjnej nadnerczy - profilaktyka przeciwzakrzepowa. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2: 43-47. Tsurn N, Suzuki K, Ushiyama T et al.: Laparoskopic adrenalectomy for large adrenal tumors. J Endourol 2005; 19: 537-40. Lombardi CP